ihmisten ja ilmapiirin johtaminen ja 

Lähiesihenkilön omaa työssä jaksamista tukevat tunnetaidot

 

Kaipaisitko lisää konkreettisia työkaluja ihmisten ja ilmapiirin johtamiseen, kuten askelmerkit psykologista turvallisuuden tunnetta ja työhyvinvointia tukevan vuorovaikutuskulttuurin rakentamiseen? Tässä maailmanajassa kokeneidenkin ihmissuhdetyön ammattilaisten tunnetaidot ovat koetuksella. Lisäksi monilla työpaikoilla työskennellään sellaisten rakenteellisten haasteiden ja kuormitustekijöiden keskellä, joihin ei pystytä nopeasti vaikuttamaan. Lähiesihenkilönä olet monen tulen välissä ja paljon vartijana. 

Lähiesihenkilöiden omasta työssä jaksamisesta puhutaan kuitenkin vähemmän kuin työntekijöiden. Tehtäviisi kuuluu todennäköisesti suunnittelua, arviointia, raportointia, laadun seurantaa, kehittämistä, käyttöönottoa, juoksevia asioita, työvuorosuunnittelua ja sijaisten etsimistä, istut palavereissa, välität tietoa ylempänä tehdyistä päätöksistä jne. Samaan aikaan olet jokaiselle työntekijälle ja koko työyhteisölle tuki, sparraaja, suunnan näyttäjä ja perustehtävän kirkastaja, vastuuttaja, rajaaja, ohjaaja, ukkosenjohdatin, ilmapiirin rakentaja ja työhyvinvoinnin vaalija. Ja paljon muuta. Siinä on yhdelle ihmiselle monta hattua vaihdeltavaksi…

Tunneilmapiirin ja vuorovaikutuskulttuurin johtamiseen, ihmisten yksilölliseen sparraamiseen, näkemyserojen käsittelemiseen ja haastaviin tilanteisiin puuttumiseen yms. on vähemmän esihenkilövalmennuksia ja -koulutuksia kuin kaikkeen muuhun sinällään yhtä oleelliseen. EASEL Leader – valmennukset on rakennettu paikkaamaan tätä puutetta mahdollisimman tehokkaasti. Vahvistat sekä omia  suojaavia tunne- ja kohtaamisen taitojasi  että työkalupakkiasi työhyvinvointia tukevan vuorovaikutuskulttuurin johtamiseen.   

”Olen kansainvälisen asiantuntijaorganisaation vetäjä  ja takanani on 16 vuotta valmistumisenjälkeistä työuraa, jonka aikana olen käynyt lukuisissa erityyppisissä esimies- ja johtamiskoulutuksissa. Viimeisin pidempi johtamiskoulutus oli kolmisen vuotta sitten. Kaikki nuo sinänsä varsin korkeatasoiset koulutukset ovat valitettavasti jättäneet tyhjän aukon johtamistyön palapeliin asioissa, jotka liittyvät todellisesti vaikeiden vuorovaikutus- ja johtamistilanteiden syvälliseen, rohkeaan ja onnistuneeseen hoitamiseen ja siihen, miten noissa koulutuksissa on mahdollistettu oma kasvu ja oman itsen arviointi . EASEL Trainingin koulutus ja sen henkilökohtaisuus tarjosivat minulle sen puuttuvan osasen, jonka avulla koen nyt palapelini olevan aiempaa täydellisempi. ”

Me tarjoamme lähiesihenkilöille sekä organisaatioiden tilaamia ryhmävalmennuksia että omia coaching-tapaamisia esim. tueksi ensikertaa esihenkilöksi nousevalle. Verkko-oppimisympäristöstämme easeltrainingonline.fi  löydät myös EASEL Leader – peruskurssin opiskeluun verkossa omaa tahtiasi silloin kun sinulle sopii.

Lähi- ja etävalmennuksissa kokonaisuudet rakennetaan tilaajakohtaisesti ja liitetään aina tilaajan mahdollisten muiden kehittämishankkeen teemoihin ja tavoitteisiin. Tyypillisesti aloitamme valmennukset keskustelevalla tunnin tai parin luennolla, jonka jälkeen kaikilla on sama tietopohja siitä, miten ihmisen mieli yleensä toimii, mitä tarvitsee sekä mistä pulmat työpaikoilla tyypillisesti syntyvät ja millä periaatteilla niihin kannattaa tarttua. Ja yhteinen kieli keskustella ilmiöistä arjessa.

“Mari Louhi yhdisti päiviimme vahvan tieteellisen perustan mm. sosiaalisen neurotieteen alalta, joka yhdistyi käytännön esimerkkien kautta työhömme ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Marilla on erinomainen kyky yhdistää tieteellinen ja tutkimuksellinen perusta käytännön arkeen ja avata ymmärrystä ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin kiinnostavalla tavalla. Hänen työskentelyotteensa on intensiivinen ja vakuuttava. Voin lämpimästi suositella Maria vaikuttavana valmentajana, kouluttajana ja luennoitsijana.”

Keskustelujen ja jatkotyöskentelyn teemat nousevat osallistujien omista kokemuksista ja tarpeista. Kouluttajat huolehtivat siitä, että prosessi, teoria ja työkalut linkittyvät asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Yli 15 vuoden kokemuksemme mukaan aloitusluento herättää kuulijoissa joka kerta tärkeitä ajatuksia ja kysymyksiä, joihin on syytä pysähtyä. Pidämme kunnia-asiana sitä, että kaikkien kouluttajiemme ammattitaito riittää muokkaamaan sisältöä ”lennosta” osallistujien tarpeisiin kesken valmennustilaisuudenkin.  Lisäksi valmennuksissamme jaettuja konkreettisia työkaluja ja työskentely tapoja voit halutessasi hyödyntää esim. kehityskeskusteluissa ja  kehittämispäivissänne.  

“The best leadership training we have had in four years in the EU commission. This should be compulsory to all the Heads of Departments”

Lupaamme, että vahvistat omia voimavarojasi ja täydennät työkalupakkiisi räätälöidysti juuri ne tietotaidon lisäosat, jotka auttavat sinua ja tiimiäsi juuri nykyisessä tilanteessanne voimaan ihan hyvin paineenkin alla.  Ota siis yhteyttä ja kerro, miten voimme olla avuksi! Voit laittaa sähköpostia info@easeltraining.fi  tai varata puolentunnin maksuttoman keskusteluajan Marin kanssa tästä kalenterilinkistä  

 

osallistujien oppimaa yhdessä Valmennuspäivässä:

 • Omien tunteiden tunnistaminen ja erottaminen sosiaalisissa tilanteissa syntyvästä ”tunnetartunnasta”
 • Tunteiden säätelyä voi harjaannuttaa, kun oivaltaa ihmisen aivoissa ja kehossa tapahtuvan prosessin. Kemiallisen cocktailin vaikutusten tiedostaminen ja oman tunteiden säätelykyvyn parantaminen ovat tärkeitä avaimia kehityksen tiellä.
 • Omien rajojen määrittely ja ”rajaloukkausten” käsittely. Kyvykkyyden kehittäminen kunnioittavaan tapaan kohdata toinen ihminen. Toisaalta oman ymmärryksen laajentaminen siten, että ei automaattisesti ajattele toisen ”tahallaan” loukanneen, jos ei ole osannut itse sanoittaa omia rajojaan.
 • Kohtaamiskyvyn kehittäminen toista arvostavalla tavalla ja hyväksymällä sen, että vuorovaikutuksessa on kaksi vastuullista osapuolta
 • Itsensä vapauttaminen ennakkokäsityksistä ja turhista olettamuksista
 • Vastuullisuus sosiaalisissa suhteissa
 • Oma käytös ja asenne voi olla ”lukko” tai vastaavasti portti johonkin uuteen.
 • Kyky tuntea myötätuntoa muita kohtaan lähtee myötätunnon kokemuksesta itseä kohtaan.

“Yrityksemme tukee asiakasyrityksiä johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisen alueilla. Mari Louhi-Lehtiö toteutti organisaatiollemme valmennuspäivän, jossa tutkimme EASELia sekä vahvan teoriaosuuden, että kokemuksellisen työskentelyn avulla Savikon hevosten kanssa. Sosioemotionaaliset taidot korostuvat työssämme kun valmennamme yritysten esimiehiä, johtajia sekä työyhteisöjä. Valmentajan terve itsetuntemus ja kyky tuntea empatiaa – uppoamatta siihen, ovat tärkeitä menestystekijöitä työssä onnistumisessa. EASEL tarjoaa merkityksellisen jäsentämisen ja oppimisen alustan valmentajan työhön. Mari Louhi-Lehtiöllä on erinomainen kyky yhdistää tieteellinen ja tutkimuksellinen perusta käytännön arkeen. Marin työskentelyote on intensiivinen ja vakuuttava.”

”Monet asiakasorganisaatiot/ yritykset kamppailevat jatkuvassa muutoksessa. Työpaikoilla tarvitaan joustavuutta ja muutoskykyisyyttä sekä toisaalta sinnikkyyttä valittujen strategioiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Valmennuspäivä avasi aikana ymmärrystä ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin kiinnostavalla tavalla mm. sosiaalisen neurotieteen näkökulmasta. Olemme saaneet havaita, että esimiehet ovat kokeneet oivalluksia oman toimintansa kehittämisessä EASELin viitekehyksestä nostettujen näkökulmien johdosta.”

Me uskomme

että jokainen aikuinen ja lapsi haluaa sekä olla ainutlaatuinen oma itsensä että tulla hyvin toimeen toisten kanssa. Ja että se on ihan mahdollista. Yksilöllisyys ei tarkoita itsekeskeisyyttä eikä oikeuta huonoa käytöstä. Yhteisöön voi kuulua hukkaamatta identiteettiään kun ihmissuhteet perustuvat molemminpuoliseen kunnioitukseen, luottamukseen ja välittämiseen.

Rakkaus on tekoja, jotka mahdollistavat toisellekin elämisen omana itsenäänUmberto Maturana

Jokainen haluaa menestyä työssään, pitää huolta läheisistään ja toivoo ennättävänsä ylläpitämään muitakin merkityksellisiä ihmissuhteita. Sekin on tehtävissä. Jokainen haluaa oppia uutta ja jättää maailmaan jonkunlaisen positiivisen jäljen itsestään. Jokainen myös haluaa tehdä parhaansa ja tarvittavia muutoksiakin, kunhan tietää mitä, miksi ja miten.

Me tiedämme 

että tämän päivän monimutkaisen maailman ärsyketulvassa, perheiden aikatauluissa ja työelämän vaatimuksissa haluaminen ei kuitenkaan aina yksin riitä ja askelmerkit hämärtyvät helposti. Nykyarki vaatii aivoilta ja kehon biokemialta niin paljon, että helposti ajamme fyysisestikin ison osan päivästä satasta kolmosvaihteella. Suurin stressin aiheuttaja on tutkitusti ihmissuhteet – joko suoraan tai kokemuksena, että muut tekevät sinun kannaltasi huonoja päätöksiä tai kritisoivat ilman, että voit asiallisesti puolustautua. Harva seikkailee unissaankaan yksin. Me tiedämme mihin kaikkeen voit vaikuttaa ja miten, jotta saat tehtyä omasta ja ympärilläsi olevien elämästä mahdollisimman hyvän.

Arvomme

 • Kunnioittavasti ja hyväntahtoisesti
 • Rehellisesti ja läpinäkyvästi
 • Laajalla ammattitaidolla
 • Yhdessä

Erityisosaamistamme on

ihmissuhteissa navigointi ja stressin negatiivisten vaikutusten vähentäminen. Hammaspulmat hoitaa hammaslääkäri, meidän asiakkaamme hakevat ammattilasta oppaakseen esim. kysymyksiin : Kuka minä olen tässä elämänvaiheessani ja miten haluan seuraavaksi kasvaa ammattilaisena, ihmisenä, mitä kokea ja saavuttaa? Mitä vuorovaikutustilanteissa töissä / kotona oikeasti tapahtuu? Mihin voin vaikuttaa ja miten? Miten tässä maailmanajassa säätelen omaa kuormittumistani ja kasvatan lapsistani fiksusti käyttäytyviä ja tasapainoisia aikuisia? Miten ohjaan ja johdan muita niin, että minun vahtivuorollani kaikilla on edellytykset voida hyvin ja tehdä parasta mahdollista tulosta – kun työtäsi on auttaa, ohjata, opettaa tai johtaa toisia, ETn ohjelmien avulla pystyt tekemään työsi entistäkin ammatillisemmin, vaikuttavammin, ja sydämellä mutta uupumatta.