Kaipaisitko hetken itsellesi, oman työhyvnvointisi vahvistamiseen? Jos saisit lisää konkreettisia työkaluja ja osaamista ihmisten, ilmapiirin ja vuorovaikutuskulttuurin taitavaan johtamiseen?  Sinun ei tarvitse muuttua joksikin toiseksi tullaksesi hyväksi ihmisjohtajaksi, päinvastoin, vaan vahvistaa omia tunne- ja vuorovaikutustaitojasi voidaksesi tehdä ihmisten kanssa työtä hukkaamatta itseäsi ja omia voimavarojasi. Samaahan haluat alaisillesikin.

Lähiesimiehenä olet helposti monen tulen välissä ja usein myös sillisalaatin keskellä. Samaan aikaan, kun hoidat suunnittelua, arviointia, raportointia, laadun seurantaa, kehittämistä, käyttöönottoa, juoksevia asioita, istut palavereissa, välität tietoa jne. haluat olla jokaiselle työntekijälle ja koko työyhteisölle tuki, ohjaaja, mahdollistaja ja valmentaja. SOTE-, kasvatus- ja opetusaloilla tehdään lisäksi monenlaisten paineiden alla nk. vaativaa vuorovaikutustyötä, mikä asettaa lähiesimiehille aivan omanlaisensa vaatimukset.

Silti esimiesten työssä jaksamisesta puhutaan vähemmän kuin työntekijöiden. Tunneilmapiirin ja vuorovaikutuskulttuurin johtamiseen, näkemyserojen purkuun ja haastaviin tilanteisiin puuttumiseen yms. on vähemmän valmennuksia ja koulutuksia kuin kaikkeen muuhun sinällään yhtä oleelliseen. EASEL Leader – valmennukset on rakennettu paikkaamaan tätä puutetta mahdollisimman tehokkaasti.   

 

”Olen kansainvälisen asiantuntijaorganisaation vetäjä  ja takanani on 16 vuotta valmistumisenjälkeistä työuraa, jonka aikana olen käynyt lukuisissa erityyppisissä esimies- ja johtamiskoulutuksissa. Viimeisin pidempi johtamiskoulutus oli kolmisen vuotta sitten. Kaikki nuo sinänsä varsin korkeatasoiset koulutukset ovat valitettavasti jättäneet tyhjän aukon johtamistyön palapeliin asioissa, jotka liittyvät todellisesti vaikeiden vuorovaikutus- ja johtamistilanteiden syvälliseen, rohkeaan ja onnistuneeseen hoitamiseen ja siihen, miten noissa koulutuksissa on mahdollistettu oma kasvu ja oman itsen arviointi . EASEL Trainingin koulutus ja sen henkilökohtaisuus tarjosivat minulle sen puuttuvan osasen, jonka avulla koen nyt palapelini olevan aiempaa täydellisempi. ”

 

Me tarjoamme esihenkilöille sekä omia että ryhmävalmennusohjelmia. Volkkarista löydät myös EASEL Leader – peruskurssin omaa tahtia opiskeluun verkossa.

Lupaamme, että vahvistat omia voimavarojasi ja täydennät työkalupakkiisi räätälöidysti juuri ne tietotaidon lisäosat, jotka tarvitset, jotta sinä ja tiimisi menestytte  ja voitte hyvin. Ja jaksat nauttia elämästäsi vielä työpäivän jälkeenkin!

EASEL Leader – valmennuksissamme vahvistat itsetuntemustasi ja osaamistasi siitä, miten parhaiten valmennat ja johdat ihmisiä missäkin tilanteessa. Ja ymmärrät myös, miksi juuri sillä tavalla. Päivität arvopohjaisia menestystekijöitäsi ja valitset, millainen esimies haluat olla juuri tässä kohdassa uraasi. Tiedät, miten mahdollistat alaisillesi maksimaalisen tuotavuuden ja hyvinvoinnin, miten viet muutosprosessit läpi ja koutsaat vastaavasti omista alaisistasi hyviä ihmissuhdetyön tekijöitä, tiiminvetäjiä, sisäisiä kehittäjiä ja muutoksen tekijöitä. Olet myös vaativan vuorovaikutustyön erityisosaajana todellinen lahja kaikille vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville alaisillesi.

 

“The best leadership training we have had in four years in the EU commission. This should be compulsory to all the Heads of Departments”

Me sparraamme systeemisen ajattelun vahvistumista ja jaamme tietoa näköalojen laajentamiseksi, jotta osaat arjessa lukea tilanteita ja ihmisiä ja toimia rakentavasti.  EASEL Leader – valmennuksen avulla saat entistä nopeammin kiinni siitä miksi ihmiset reagoivat niin kuin reagoivat ja pystyt ohjaamaan tunneilmapiiriä ja vuorovaikutustilanteiden suuntaa vieläkin sujuvammin. Yhdistämällä tietoa omaan osaamiseesi ja työtilanteisiisi  tiedät, miten vahvistat  alaistesi motivaatiota, asioiden viemistä loppuun saakka, joustavuutta ja resilienssiä, draivia ja tuottavuutta, sekä keskinäisen vuorovaikutuksen laatua ja tunneilmapiiriä. Vieläpä niin, että yhteishenki ja työhyvinvointi vahvistuvat vaatimustason noususta huolimatta, koska opit tunnistamaan pinnan alla kerääntyvän stressin merkkejä ajoissa sekä hyvinvoivan yhteisön rakentamisen elementit ja portaat.

Lisäksi saat konkreettisia työkaluja! EASEL Leader – valmennukset tutustuttavat sinut joihinkin kiiteltyihin psykoedukatiivisiin työkaluihimme, joita voit hyödyntää esim. kehityskeskusteluissa, tiimikokouksissa ja TYHY- tai kehittämispäivissänne.  Ne linkittävät psykologista, biologista ja sosiaalisen neurotieteen tutkimustietoa arkikielellä käytäntöön ja auttavat syventämään ymmärrystä arjen tilanteista ja omistakin reaktioista.

 

 “Mari Louhi yhdisti päiviimme vahvan tieteellisen perustan mm. sosiaalisen neurotieteen alalta, joka yhdistyi käytännön esimerkkien kautta työhömme ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Marilla on erinomainen kyky yhdistää tieteellinen ja tutkimuksellinen perusta käytännön arkeen ja avata ymmärrystä ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin kiinnostavalla tavalla. Hänen työskentelyotteensa on intensiivinen ja vakuuttava. Voin lämpimästi suositella Maria vaikuttavana valmentajana, kouluttajana ja luennoitsijana.”

Kokonaisuudet rakennetaan tilaajakohtaisesti ja liitetään aina tilaajan mahdollisten muiden kehittämishankkeen teemoihin ja tavoitteisiin. Valmennuksissa keskustelujen teemat nousevat osallistujien omista kokemuksista ja kouluttajat huolehtivat siitä, että prosessi, teoria ja työkalut linkittyvät niihin. Pidämme kunnia-asiana sitä, että kaikkien kouluttajiemme ammattitaito riittää muokkaamaan sisältöä osallistujien tarpeisiin kesken valmennuspäivänkin. Kokemuksellisten työtapojemme ansiosta tartut arjessasi tilanteisiin luottavaisemmin ja rohkeammin. Opit myös seuraamaan muutoksen ennusmerkkejä,  jotka ennustavat yhtälailla psykoterapian etenemistä kuin kehityshankkeiden tavoitteiden saavuttamista työyhteisöissä ja esimiesten vaikutuksia työyhteisön muutoskapasiteettiin. Mikäli johdat kasvatus-, opetus- tai SOTE- alan asiantuntijaorganisaatiota, samoja merkkejä kannattaa seurata myös, kun haluatte vahvistaa palvelujenne vaikuttavuutta.

 

Ota siis yhteyttä ja kerro, miten voimme olla avuksi!

 

 

osallistujien oppimaa yhdessä Valmennuspäivässä:

  • Omien tunteiden tunnistaminen ja erottaminen sosiaalisissa tilanteissa syntyvästä ”tunnetartunnasta”
  • Tunteiden säätelyä voi harjaannuttaa, kun oivaltaa ihmisen aivoissa ja kehossa tapahtuvan prosessin. Kemiallisen cocktailin vaikutusten tiedostaminen ja oman tunteiden säätelykyvyn parantaminen ovat tärkeitä avaimia kehityksen tiellä.
  • Omien rajojen määrittely ja ”rajaloukkausten” käsittely. Kyvykkyyden kehittäminen kunnioittavaan tapaan kohdata toinen ihminen. Toisaalta oman ymmärryksen laajentaminen siten, että ei automaattisesti ajattele toisen ”tahallaan” loukanneen, jos ei ole osannut itse sanoittaa omia rajojaan.
  • Kohtaamiskyvyn kehittäminen toista arvostavalla tavalla ja hyväksymällä sen, että vuorovaikutuksessa on kaksi vastuullista osapuolta
  • Itsensä vapauttaminen ennakkokäsityksistä ja turhista olettamuksista
  • Vastuullisuus sosiaalisissa suhteissa
  • Oma käytös ja asenne voi olla ”lukko” tai vastaavasti portti johonkin uuteen.
  • Kyky tuntea myötätuntoa muita kohtaan lähtee myötätunnon kokemuksesta itseä kohtaan

“Yrityksemme tukee asiakasyrityksiä johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisen alueilla. Mari Louhi-Lehtiö toteutti organisaatiollemme valmennuspäivän, jossa tutkimme EASELia sekä vahvan teoriaosuuden, että kokemuksellisen työskentelyn avulla Savikon hevosten kanssa. Sosioemotionaaliset taidot korostuvat työssämme kun valmennamme yritysten esimiehiä, johtajia sekä työyhteisöjä. Valmentajan terve itsetuntemus ja kyky tuntea empatiaa – uppoamatta siihen, ovat tärkeitä menestystekijöitä työssä onnistumisessa. EASEL tarjoaa merkityksellisen jäsentämisen ja oppimisen alustan valmentajan työhön. Mari Louhi-Lehtiöllä on erinomainen kyky yhdistää tieteellinen ja tutkimuksellinen perusta käytännön arkeen. Marin työskentelyote on intensiivinen ja vakuuttava.”

“Monet asiakasorganisaatiot/ yritykset kamppailevat jatkuvassa muutoksessa. Työpaikoilla tarvitaan joustavuutta ja muutoskykyisyyttä sekä toisaalta sinnikkyyttä valittujen strategioiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Valmennuspäivä avasi aikana ymmärrystä ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin kiinnostavalla tavalla mm. sosiaalisen neurotieteen näkökulmasta. Olemme saaneet havaita, että esimiehet ovat kokeneet oivalluksia oman toimintansa kehittämisessä EASELin viitekehyksestä nostettujen näkökulmien johdosta.”

Kaikille, jotka haluavat sekä menestyä vaativassa työssään että voida hyvin ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistaankin.

© 2020 EASEL Training Oy