ESIMIESVALMENNUSTA ihmisten, ilmapiirin ja toimintakulttuurin johtamiseSSA

Meidät erottaa monista muista hyvistä koulutuksista se, että emme ainoastaan kerro MITÄ ja MIKSI, vaan valmennamme kokemuksellisesti myös MITEN. Miten parhaiten kohdata työryhmän erilaiset persoonat, mitä käytännössä (pitää) tapahtuu “aidossa vuorovaikutuksessa” ja miten rauhoittaa kiihtynyt ilmapiiri, misten selvität mistä kenkä puristaa jne.  

 ”Olen kansainvälisen asiantuntijaorganisaation vetäjä  ja takanani on 16 vuotta valmistumisenjälkeistä työuraa, jonka aikana olen käynyt lukuisissa erityyppisissä esimies- ja johtamiskoulutuksissa. Viimeisin pidempi johtamiskoulutus oli kolmisen vuotta sitten. Kaikki nuo sinänsä varsin korkeatasoiset koulutukset ovat valitettavasti jättäneet tyhjän aukon johtamistyön palapeliin asioissa, jotka liittyvät todellisesti vaikeiden vuorovaikutus- ja johtamistilanteiden syvälliseen, rohkeaan ja onnistuneeseen hoitamiseen ja siihen, miten noissa koulutuksissa on mahdollistettu oma kasvu ja oman itsen arviointi . EASEL-koulutuksen näkemyksellisyys ja henkilökohtaisuus ovat tarjonneet minulle sen puuttuvan osasen, joten koen nyt palapelini olevan aiempaa täydellisempi. ”

 Tuotamme räätälöityjä valmennuskokonaisuuksia henkilökohtaisena sparrausprosessina sekä pienille että suurille ryhmille. Esimerkkejä asiakkaidemme kanssa käsitellyistä teemoista ovat esim.

 ihmisten johtaminen läpi muutoksista ja epävarmoista ajoista tuottavuuden ja työhyvinvoinnin sakkaamatta

 • yrityksen arvojen mukaisen toimintakulttuurin rakentaminen ja vuorovaikutuskulttuurin johtaminen
 • tuottavuuden ja työhyvinvoinnin nostaminen vuorovaikutuskulttuuria johtamalla
 • muutoksen ennusmerkit, joita seuraamalla tiedät mihin kannattaa panostaa
 • ihmisten johtamisen psykologian peruspaketti esimiehille
 • motivaation kasvattaminen ja alisuoriutumiseen puuttuminen
 • vaativan vuorovaikutustyön erityisosaamista esimiestyöhön SOTE-, kasvatus- ja opetusaloilla
 • asiantuntijaorganisaation ihmisten johtamisen erityispiirteitä
 • ryhmädynamiikkaa ja vuorovaikutustyylejä – milloin ja miten niihin pitää puuttua
 • ennaltaehkäisyyn panostava työhyvinvoinnin johtaminen
 • yhteisöllinen esimiestyö, vuorovaikutuksen dynamiikan lainalaisuuksia ja porukan palauttaminen sivuraiteilta
 • jännitteet ja konfliktit työyhteisössä – ennaltaehkäisy, vaikeiden asioiden puheeksiotto  ja tehokas ratkaiseminen
 • positiivisen draivin kasvattaminen ja negatiivisen stressin vähentämisen keinot

 “Mari Louhi yhdisti päiviimme vahvan tieteellisen perustan mm. sosiaalisen neurotieteen alalta, joka yhdistyi käytännön esimerkkien kautta työhömme ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Marilla on erinomainen kyky yhdistää tieteellinen ja tutkimuksellinen perusta käytännön arkeen ja avata ymmärrystä ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin kiinnostavalla tavalla. Hänen työskentelyotteensa on intensiivinen ja vakuuttava. Voin lämpimästi suositella Maria vaikuttavana valmentajana, kouluttajana ja luennoitsijana.”

 Ajattele, että hyvät ihmissuhteet ja porukkaan kuulumisen tunne vapauttaa meissä stressihormoni kortisolin sijaan oksitosiinia, joka kääntää pako-taistelu-reaktion aivoissa rohkeudeksi ja napsauttaa aivojen etuotsalohkossa ajattelu- ja luovuuskeskuksen takaisin päälle. Ajattele, jos esimiehenä pystyisitkin kääntämään alaistesi stressipisteet rohkeudeksi ja saada heidät innostumaan aivan uudella tasolla !

“The best leadership training we have had in four years in the EU commission. This should be compulsory to all the Heads of Departments”

 Lue myös Koulutus-osiosta EASEL Leader – valmennusryhmästä. Olemme kehittäneet EASEL  – esimiesvalmennuksemme vastaamaan tämän maailmanajan tarpeisiin. Tervetuloa mukaan kasvavaan “iiseliläisten” joukkoon ammattilaisia, jotka haluavat sekä menestyä vaativassa vuorovaikutustyössään että voida hyvin ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistaankin!

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää, tai jatka lukemista!

 

JOKAINEN VALMENNUS RAKENNETAAN ASIAKKAAN TARPEISIIN

  Jokonaisuudet rakennetaan tilaajakohtaisesti luennoista, sparrauksesta ja kulloinkin tarkoituksenmukaisia työtapoja hyödyntävistä koulutuspäivistä. Valmennus liitetään aina tilaajan kehittämishankkeen teemoihin ja tavoitteisiin. Pidämme kunnia-asiana myös sitä, että kaikkien kouluttajiemme ammattitaito riittää muokkaamaan sisältöä osallistujien tarpeisiin kesken valmennuspäivänkin. Kaikki valmennuksemme antavat myös modernia tutkimustietoa liittyen asiakkaan teemoihin ja sovellettuna arjen työtilanteisiin. Täsmäkootun psykoogisen tietopaketin avulla saat entistä nopeammin kiinni siitä miksi ihmiset reagoivat niin kuin reagoivat ja pystyt ohjaamaan tunneilmapiiriä ja vuorovaikutustilanteiden suuntaa vieläkin sujuvammin. Yhdistämällä tietoa omaan osaamiseesi ja työtilanteisiisi  tiedät, miten vahvistat  alaistesi motivaatiota, asioiden viemistä loppuun saakka, joustavuutta ja resilienssiä, draivia ja tuottavuutta, sekä keskinäisen vuorovaikutuksen laatua ja tunneilmapiiriä. Vieläpä niin, että yhteishenki ja työhyvinvointi vahvistuvat vaatimustason noususta huolimatta, koska opit tunnistamaan pinnan alla kerääntyvän stressin merkkejä sekä hyvinvoivan yhteisön rakentamisen portaat. Kokemuksellisten työtapojemme ansiosta tartut tilanteisiin luottavaisemmin ja rohkeammin. Opit myös seuraamaan muutoksen ennusmerkkejä,  jotka ennustavat yhtälailla psykoterapian etenemistä kuin kehityshankkeiden tavotteiden saavuttamista työyhteisöissä ja esimiesten vaikutuksia työyhteisön muutoskapasiteettiin. Mikäli johdat opetus- tai SOTE- alan asiantuntijaorganisaatiota, samoja merkkejä kannattaa seurata myös, kun haluatte vahvistaa palvelujenne vaikuttavuutta.

 

EASEL-työmuotomme TUKEE VALMENNUKSEN VAIKUTTAVUUTTA

 Sinä valitset käsiteltävät teemat, me kouluttajat hyödynnämme EASEL – työmuotoa tarjotaksemme sinulle mahdollisimman laadukkaan ja tehokkaan valmennuskokemuksen. EASELin näkökulma on ihmisyyden ytimessä eli kuka minä olen ja miten minä vaikutan ja olen suhteessa toisiin, miten käytän vuorovaikutustilanteessa oman 50% tehokkaasti mutta menemättä toisen rajojen yli, miten toiset vaikuttavat minuun jne. EASEL on kehitetty tarjoamaan ammattilaisille maksimaalisen työkalun sekä oman ammatillisen kehittymisen tueksi että oman työn vaikuttavuuden ja tehokkuuden vahvistamiseksi. Siksi EASELin periaatteet ja työkalut yhdistävät keskeisiä elementtejä näyttöön perustuvista ohjauksen, opetuksen ja terapian työmuodoista. Kun yhdistämme tutkitusti vaikuttavien työmuotojen keskeiset elementit, saamme aika hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin, oppiakseen, kasvaakseen, jaksaakseen haasteita, ollakseen hyvä ihmisjohtaja, tai muuttaakseen omaa ajatteluaan ja toimintaansa silloin kun se on paikallaan, ja miten esimiehet voivat parhaiten tukea em. prosesseja. Viitekehyksen eri osa-alueet painottuvat jokaisen tavoitteista, tarpeista ja työskentelyn kontekstista riippuen. Onhan selvää, että päiväkodin johtaja soveltaa EASELia eri kontekstissa kuin esimies teknologiayrityksessä, mutta kaikki esimiehet työskentelevät ihmisten ja ihmisyyden perusasioiden kanssa : miten saadaan ihmiset tekemään annetut työtehtävät koko osaamisellaan ja voimaan hyvin.

 

ESIMERKKI LYHYESTÄ VALMENNUSOHJELMASTA – take the lead

  Osallistujien  tavoitteet ja toiveetpäivälle.  Sen jälkeen alustamme keskusteluja jakamalla tietoa siitä, miten ihmisen mieli yleensä reagoi stressiin ja vuorovaikutuksen dynamiikkoihin, muutoksiin, motivoituu jne.  Puhumme henkilökohtaisen kokemushistorian muovaamasta persoonallisuudesta ja suojauksista, joihin esimiestyöllä on rajallinen ulottuvuus, mutta on kuitenkin pystyttävä vaikuttamaan käyttäytymiseen/toimintaan työssä. Ohjaamme hakemaan vuorovaikutuksen ilmiöiden ja ihmisten reaktioiden takaa perustarpeita, asenteita ja uskomuksia, vakiintuneita “tepsiviä” toimintatapoja yms.  Meillä on tapana sanoa, että jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta. Esim. alisuoriutuminenhan voi olla passiivisaggressiivista työnantajan vastustamista, puhtaasti työkykyasia, laajemmin työyhteisön työhyvinvointiin liittyvää, esimies-alais-suhteen ylläpitämää, toimintakulttuuriin ja ryhmän dynamiikkaan liittyvää, tai johtua ihmisen osaamisen tunteen puutteesta. Riippuen syystä, ”korjaus” on erilainen. Esimies ei toki arvaile kenenkään puolesta alisuoriutumisen syitä, vaan mallinnamme miten eri tilanteissa voi kysyä ihmiseltä itseltään ja millä tavoilla voidaan eri syihin puuttua.

Pysähtelemme keskustelemaan sen mukaan, mitä teemojen alustukset nostavat. Keräämme aamupäivän lopussa nopean nimettömän kyselyn asioista, joita olisi hyvä käsitellä lisää iltapäivässä.  Iltapäivässä syvennämme teemoja toiveiden mukaan. Osallistujat tekevät kokemuksellisia harjoituksia ja ryhmätöitä nostamiinsa kehittämisaiheisiin liityyen. Ryhmätöiden tuotokset jäävät joko ryhmäläisille omaa jatkotyöskentelyä varten, tai me teemme niistä koonnin. Koulutuspäivän diat jaetaan osallistujille henkilökohtaiseksi muistin virkistämiseksi.

Prosessin jatkuessa seuraavien päivien teemat ja työskentelytavat määräytyvät ensimmäisen pohjalta. Teetämme mahdollisia välitehtäviä ja teemme itse koonteja , joista aloitamme seuraavassa tilaisuudessa. Samalla kertautuu edellisen kerran asioita ja ymmärrys syvenee.

 Ohjelmaan voi liittyä kasvotusten tai etänä yksilösparrausta. Usein esimiehet toivovat myös alaisilleen koulutuspäivää samasta psykoedukatiivisesta tiedosta ja ryhmätyötä arvopohjaisesta toimintakulttuurista. Näin saadaan koko työyhteisölle  yhteinen kieli ja rakennetaan yhdessä arvopohjaista toimintakulttuuria.  Joskus yksilöohjausta sisällytetään kaikille, joskus vain joku tarvitsee omaa henkilökohtaista valmennusta pystyäkseen vastaamaan työnsä sen hetkisiin vaatimuksiin entistä paremmin.

esimerkki pidemmästä valmennusohjelmasta – EASEL Leader 

EASEL Leader – esimiesvalmennus on 18 lähipäivän “työnohjauksellinen koulutus” niille, jotka haluavat syventyä ihmisten ja toimintakultuurin menestyksekkääseen johtamiseen ja vahvistaa omaa esimiestyössä jaksamistaan. Tämä on tutkitusti ammattilaisten omia tunnetaitoja ja työkalupakkia vahvistavasta EASEL Ohjaaja-koulutuksesta esimiehille rakennettu ohjelma.

EASEL Leader vastaa esimiesroolin mukanaan tuomiin tarpeisiin vahvistamalla sekä esimiehen omia tunne – ja vuorovaikutustaitoja että psykologisen johtamisen osaamista. Koulutus on dialoginen, psykoedukatiivinen ja kokemuksellinen prosessi. Prosessoit oppimaasi usealla tasolla: oma kokemus, ryhmän kokemukset, mitä opin ja opitun soveltaminen omassa työssä. Oman kokemuksellisen oppimisprosessin syventämiseksi tietyt vuorovaikutuksen dynamiikan ja lainalaisuuksien demonstraatiot ja vaikuttavat kokemukselliset harjoitukset ovat osa koulutusta ellei sinulla ole terveydellistä estettä niihin osallistumiseen. Opiskelu tapahtuu pienessä ryhmässä, jossa teoriaopetuskin tapahtuu keskustellen ja liittäen sen omaan jo olemassa olevaan osaamiseen ja persoonaan. Sinun ei tarvitse muuttua joksikin toiseksi tullaksesi hyväksi ihmisjohtajaksi, päinvastoin, vaan vahvistaa omia tunne- ja vuorovaikutustaitojasi voidaksesi tehdä ihmisten kanssa työtä hukkaamatta itseäsi ja omia voimavarojasi. Samaa haluat alaisiltasikin ja tässä koulutuksessa opit ohjaamaan ja johtamaan yksilöistä muodostuvia huipputiimejä.

Koulutusohjelmassa vahvistat itsetuntemustasi ja osaamistasi siitä, miten parhaiten ohjaat ja johdat ihmisiä missäkin tilanteessa ja miksi juuri sillä tavalla. Tiedät ohjelman jälkeen millainen esimies haluat olla, miten mahdollistat alaisillesi maksimaalisen tuootavuuden ja hyvinvoinnin, miten viet muutosprosessit läpi ja koutsaat vastaavasti omista alaisistasi hyviä ihmisten johtajia ja muutoksen tekijöitä. Olet myös vaativan vuorovaikutustyön erityisosaajana todellinen lahja kaikille vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville alaisillesi. EASEL Leader – ohjelmasta löydät lisää Koulutukset – linkistä.

Pyydä lisätietoja tai tarjous ORGANISAATIOSI OMASTA KOULUTUSRYHMÄSTÄ

2 + 7 =

osallistujien oppimaa yhdessä Valmennuspäivässä:

 • Omien tunteiden tunnistaminen ja erottaminen sosiaalisissa tilanteissa syntyvästä ”tunnetartunnasta”
 • Tunteiden säätelyä voi harjaannuttaa, kun oivaltaa ihmisen aivoissa ja kehossa tapahtuvan prosessin. Kemiallisen cocktailin vaikutusten tiedostaminen ja oman tunteiden säätelykyvyn parantaminen ovat tärkeitä avaimia kehityksen tiellä.
 • Omien rajojen määrittely ja ”rajaloukkausten” käsittely. Kyvykkyyden kehittäminen kunnioittavaan tapaan kohdata toinen ihminen. Toisaalta oman ymmärryksen laajentaminen siten, että ei automaattisesti ajattele toisen ”tahallaan” loukanneen, jos ei ole osannut itse sanoittaa omia rajojaan.
 • Kohtaamiskyvyn kehittäminen toista arvostavalla tavalla ja hyväksymällä sen, että vuorovaikutuksessa on kaksi vastuullista osapuolta
 • Itsensä vapauttaminen ennakkokäsityksistä ja turhista olettamuksista
 • Vastuullisuus sosiaalisissa suhteissa
 • Oma käytös ja asenne voi olla ”lukko” tai vastaavasti portti johonkin uuteen.
 • Kyky tuntea myötätuntoa muita kohtaan lähtee myötätunnon kokemuksesta itseä kohtaan

“Yrityksemme tukee asiakasyrityksiä johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisen alueilla. Mari Louhi-Lehtiö toteutti organisaatiollemme valmennuspäivän, jossa tutkimme EASELia sekä vahvan teoriaosuuden, että kokemuksellisen työskentelyn avulla Savikon hevosten kanssa. Sosioemotionaaliset taidot korostuvat työssämme kun valmennamme yritysten esimiehiä, johtajia sekä työyhteisöjä. Valmentajan terve itsetuntemus ja kyky tuntea empatiaa – uppoamatta siihen, ovat tärkeitä menestystekijöitä työssä onnistumisessa. EASEL tarjoaa merkityksellisen jäsentämisen ja oppimisen alustan valmentajan työhön. Mari Louhi-Lehtiöllä on erinomainen kyky yhdistää tieteellinen ja tutkimuksellinen perusta käytännön arkeen. Marin työskentelyote on intensiivinen ja vakuuttava.”

“Monet asiakasorganisaatiot/ yritykset kamppailevat jatkuvassa muutoksessa. Työpaikoilla tarvitaan joustavuutta ja muutoskykyisyyttä sekä toisaalta sinnikkyyttä valittujen strategioiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Valmennuspäivä avasi aikana ymmärrystä ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin kiinnostavalla tavalla mm. sosiaalisen neurotieteen näkökulmasta. Olemme saaneet havaita, että esimiehet ovat kokeneet oivalluksia oman toimintansa kehittämisessä EASELin viitekehyksestä nostettujen näkökulmien johdosta.”

Kaikille, jotka haluavat sekä menestyä vaativassa työssään että voida hyvin ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistaankin.

© 2020 EASEL Training Oy