Työhyvinvointia ja  EASEL – työkaluja ihmissuhdetyön ammattilaisille

Jokainen meistä ihmisten kanssa työtä tekevistä ammattilaisista tarvitsee tässä maailmanajassa parhaita mahdollisia työkaluja pystyäkseen olemaan oikeasti avuksi. Jokainen meistä myös joutuu ajoittain oman tasapainonsa säilyttääkseen tekemään vähän lisätöitä itsensä ja omien tunnetaitojensa kanssa. Me iiseliläiset ajattelemme, että vaativaa vuorovaikutustyötä sydämellään tekevien ammattilaisten on tärkeä saada urallaan tilaisuuksia prosessinomaiseen itsensä ja työkalupakkinsa ammatilliseen vahvistamiseen. Siitä hyötyvät työntekijät, työyhteisöt ja asiakkaat. Haluamme osaltamme vastata tähän tarpeeseen sekä tilausvalmennuksillamme ja Volkkarin verkkokursseilla että koulutuksellisilla työnohjauksilla ja kaikille avoimen haun menetelmäkoulutuksilla.

Meillä et istu perinteisessä koulutuksessa etkä takapulpetissa. EASEL – valmennukset ja koulutukset perustuvat aina keskeisten teemojen ja psykoedukatiivisten työkalujen pyöräyttämiseen ensin itsen kautta ja sen jälkeen soveltamiseen omassa arjessa ja työkontekstissa. Tämä siksi, että työn tuottavuuden ja resurssirajoitteiden, työhyvinvoinnin, VASU:n ja OPSin perusteiden, kärkihankkeiden, SOTE – uudistuksen yms. vaatimusten ja tavoitteiden keskellä toimiminen ja tasapainossa pysyminen edellyttävät ammattilaisilta vahvaa itsetuntemusta ja itsehallintaa sekä sosiaalista tilanneherkkyyttä ja empatiakykyä havaita ja vastata asiakkaiden tarpeisiin hukkaamatta itseään. Vuorovaikutukseen perustuva ohjaus-, opetus-, hoito-, kasvatus-, kuntoutus-, terapia- ja arviointityö edellyttävät erityisen vahvoja omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja. TalentSmartin laajan tutkimuksen mukaan tunnetaidot (tunneäly) myös määrittävät 58% ammattilaisten suorituskyvystä alasta ja tehtävistä riippumatta. Monilla vaativan vuorovaikutustyön aloilla tehtyjen tutkimusten mukaan ne liittyvät vahvasti työtyytyväisyyteen, työssä jaksamiseen ja työsuoritukseen, työhön sitoutumiseen ja onnistuneeseen tiimityöhön.  

Valmennuksemme, työnohjaukset ja koulutukset on tarkoitettu juuri sinulle, joka haluat sekä menestyä vaativassa vuorovaikutustyössäsi että voida itsekin hyvin ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistasikin.

Kanssamme reflektoit omaan ammattikontekstiisi mm seuraavia teemoja:

  • Hyvinvoinnin jana, alisuoriutumisen käsite työskentelyä ohjaavana arviointikriteerinä ja psykologiset perustarpeet motivaatiotekijänä
  • Turvallisuuden tunteen (puutteen) rakentaminen ja vaikutus oppimiseen, vuorovaikutukseen, muutosjoustavuuteen jne.
  • Itsetuntemus – mitä kaikkea viet mukanasi työpaikalle?
  • Omien ja toisten tunteiden säätely tai mitä siinä oikeasti säädellään ja miten. Puhumme trikkereistä, viesteistä tunteiden takana, empatiasta, myötätunnosta ja tunnetartunnan säätelystä, onnellisuudesta, ongelmien kohtaamisesta ja siitä, mihin voi vaikuttaa ja miten olla sen kaiken kanssa, johon ei voi vaikuttaa
  • Negatiivisen stressin anatomia ja ahdistusta ylläpitävän autopilotin purkamisen perusohje
  • Muutosprosessin vaiheet, ymmärrystä lisäävä aikajana, tunteet ja muutoksen ennusmerkit, kun haluat vahvistaa asiakastyösi vaikuttavuutta
  • Hyvien (yhteistyö)suhteiden rakentamisen prosessi, psykologinen turvallisuuden tunne ei edellytä samaa mieltä olemista, ja miten työyhteisön vuorovaikutuskulttuuri vaikuttaa työhyvinvointiin ja asiakastyön laatuun

EASEL – valmennuspäivät räätälöidään aina täysin osallistujien tarpeisiin. Missiomme on ollut yli 15 vuotta sparrata vaativaa vuorovaikutustyötä tekeviä ammattilaisia, jotka haluavat sekä tehdä työnsä hyvin että voida hyvin, ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistaankin!  Ja kun työtäsi on ohjata, kasvattaa, opettaa, hoitaa tai johtaa toisia, EASELin avulla pystyt tekemään työsi entistäkin ammattitaitoisemmin, vaikuttavammin ja sydämellä mutta väsymättä. 

Johtuen työn teemoista ja salassapitovelvollisuuksista, emme markkinoi asiakkaiden nimillä ja ohjelmakokonaisuuksilla, mutta muutama esimerkki asiakkaiden julkaisemista työyhteisövalmennuksista … 

https://www.kunteko.fi/ajankohtaista/vaikeat-tilanteet-haltuun  Vaikeat tilanteet haltuun (Eksote, 2017)

https://www.kunteko.fi/katso/879  Kun väki vaihtuu – Yhteisöllisyyden rakentamista turvallisesti yhdessä (Raision kaupungin konsernihallinto, 2018)

https://www.kunteko.fi/ajankohtaista/ymparistoterveydenhuolto-muutoksessa  Ympäristöterveydenhuolto muutoksessa – terveisiä Pohjois-Pohjanmaalta (Pohjois-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto, 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikille, jotka haluavat sekä menestyä vaativassa työssään että voida hyvin ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistaankin.

© 2020 EASEL Training Oy