Tervetuloa liittymään joukkoon ammattilaisia, jotka ovat päättäneet sekä menestyä että voida hyvin!

 

Työelämässä tehdään nyt töitä monenlaisten uudistusten ja muutosten keskellä. Työn mielekkyyden ja menestyksen siinä, hyvältä tuntuvat ihmissuhteet ja tasapainoiset lapset saavuttaa vain aikuinen, jolla on aidosti vahvat sosiaaliset tunnetaidot: hyvä itsetuntemus ja tietoiset arvot, omien tunteiden ja reaktioiden säätelykyky, herkkä sosiaalinen tilannetaju ja empatia, vuorovaikutustaidot, ja kyky tehdä vastuullisia valintoja ja päätöksiä paineenkin alla. Samoin mikä tahansa toimintakulttuurin kehittämistä edellyttävä muutos vaatii aina myös, että ihmiset muuttavat tapaansa toimia tavotteiden mukaiseksi, haastavat ja kehittävät itseään. Henkilökohtaiset tunne- ja vuorovaikutustaidot ja esimiehillä ihmisten johtamisen osaaminen nousevat keskeisiksi. 

Ihmisen mieli on kuitenkin rakennettu niin, että kaikki merkittävät muutokset ja epävarmuustekijät nostavat stressiä. Terveyshaittojen lisäksi pitkäkestoinen stressi kasvattaa väärinymmärrysten ja ristiriitojen todennäköisyyttä työpaikoilla. Useissa organisaatioissa onkin herätty näkemään vuorovaikutuskulttuurin yhteistoiminnallinen kehittäminen tärkeänä osana organisaatiouudistusta ja toimialan kehittämistyötä. Hyvä vuorovaikutuskulttuuri tukee työhyvinvointia, tekemisen laatua ja tuottavuutta, mutta se edellyttää tietoista vaivannäköä jokaiselta työyhteisön jäseneltä. Huono vuorovaikutuskulttuuri syntyy usein vahingossa ja vähitellen, koska siihen ei kiinnitetä ajoissa huomiota. Perustehtävän laadukas hoitaminen keskellä muutoksia ja uusien toimintatapojen opettelu siinä rinnalla on jo itsessään sen verran vaativaa, että kannattaa poistaa kaikki sellainen ”vuorovaikutushukka” ja itseaiheutettu ylimääräinen stressinaihe, johon työyhteisössä voidaan itse vaikuttaa. Keskinäisen kunnioituksen ja hyväntahtoisuuden asenteella päästään jo pitkälle.

Me työskentelemme työyhteisöjen ja yksilöiden kanssa. Työskentelytapamme mahdollistavat yksilöohjauksen osana ryhmäprosessia sekä sisällön ja työskentelytapojen vaihtamisen vaikka kesken päivää sen mukaan, mitä asiakkaissa nousee. EASEL Training tarjoaa tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin sekä ammatillisten ihmissuhdetaitojen vahvistamiseksi johdon henkilökohtaista sparrausta, räätälöityjä esimies- ja työyhteisövalmennuksia, muutosprosessien läpiviennin konsultointia, sekä vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien ammattilaisten täydennyskoulutusta EASEL®-työmuodon soveltamisessa omassa työssään.

Miksi Easel Training Oy?

Uusiin maisemiin pääsee vain uusista ovista ja meillä avaat kerralla pariovet. Työelämässä halutaan nostaa tuottavuutta,  palvelujen laatua ja vaikuttavuutta, kehittää esimiestyötä ja parantaa työhyvinvointia. Kun tavoitteet, mittarit ja strategiat on mietitty, kyse on lopulta siitä, miten kehitetään toimintakulttuuria, miten saadaan työyhteisön jäsenet yhdessä kehittämään ja toimimaan tavoitteiden edellyttämällä tavalla, ja miten toimintakulttuuria ja työhyvinvointia johdetaan. Juuri ne ovat meidän erityisosaamistamme onpa työtäsi sitten ohjata, opettaa, kasvattaa, hoitaa, johtaa tai palvella toisia.

Mikä EASEL®?

EASEL® on yksi harvoista tutkitusti vaikuttavista kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen työmuodoista ja ”vuorovaikutuksen LEAN”.  Se auttaa tutkimaan itseä ja ymmärtämään entistä paremmin mitä tapahtuu vuorovaikutustilanteissa kotona ja töissä. Se on kehitetty vastaamaan tämän päivän työelämän, koulumaailman ja SOTE-aalan ammattilaisten tarpeisiin vahvistamaan vaativan vuorovaikutustyön laatua, vaikuttavuutta, sekä työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevan vuorovaikutuskulttuurin rakentamista.

Tiimi

ET on 2011 perustettu perheyritys, jonka neljästä omistajasta kolme työskentelee yrityksessä. Lisäksi kouluttaja-verkostossamme ovat kaikki kaksivuotisen EASEL®Coach – tai kolmivuotisen EASEL®Trainer – koulutuksen käyneet oman alansa ammattilaiset. Periaatteisiimme näet kuuluu, että jokainen kouluttaja tekee jatkuvasti myös oman alansa töitä, jotta kouluttaessamme tiedämme käytännössäkin mistä puhumme.

Tapamme toimia

Meillä on valmiudet käsitellä kaikkia ihmissuhdetyön laatuun ja vaikuttavuuteen, ihmisten tuottavuuteen ja työhyvinvointiin sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoon vaikuttavia asioita. Valmentajiemme poikkeuksellisen laaja osaaminen kattaa koko skaalan ja palvelumme räätälöidään aina asiakkaille.

Savikon Tila

Savikossa on tarkoituksenmukaiset työtilat mkas. 20 hengen ryhmien työskentelylle, kaunis luonto, hevosia, lampaita, koiria, taidestudio, maneesissa takka ja kiipeilyseinäkin. Ennen kaikkea Savikko tarjoaa levollisen, kauniin ympäristön ja ammattitaitoisen tuen olla yksin, kaksin tai porukalla, tutkia ja oppia, ihmetellä ja ymmärtää, löytää ja hämmästellä, surra ja päästää irti, puhua auki ja selvittää, nauraa ja itkeä tai olla kiukkuinenkin, istua hiljaa ja touhuta. Oppia vuorovaikutuksessa toisten kanssa lisää itsestä ja itsestä suhteessa toisiin, vuorovaikutuksen dynamiikasta ja mikä kaikki vaikuttaa siihen, miten ihmiset ja muut sosiaaliset laumaeläimet jossakin tilanteessa reagoivat.

Yhteystiedot

Puhelin:

+358 40 8273452

Sähköpostiosoite:

info@easeltraining.fi

mari@easeltraining.fi

Facebook:

www.facebook.com/EaselTraining

Osoite:

EASEL Training Oy

Savikon Tila

Luolaistentie 201

03430 Jokikunta, Finland

LY-tunnus FI 2416155-4

Missio

EASEL Trainingin missio on omalla vahtivuorollamme auttaa kaikkia halukkaita vahvistamaan omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan, vuorovaikutustyöläisen työkalupakkiaan sekä hyvän vuorovaikutuskulttuurin rakentamista yhteisöönsä.

Visio

Hyvän vuorovaikutuskulttuurin tietoinen rakentaminen ja omien tunnetaitojen tavoitteellinen  vahvistaminen ovat osa työelämän kehittämistä ja ammatillisuutta.

Arvot

  • Kunnioittavasti ja hyväntahtoisesti
  • Rehellisesti ja läpinäkyvästi
  • Laajalla ammattitaidolla
  • Yhdessä

Kaikille, jotka haluavat sekä menestyä vaativassa työssään että voida hyvin ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistaankin.

© 2020 EASEL Training Oy