EASEL menetelmäkoulutus

Vaativan vuorovaikutustyön ja tunnetaitovalmennuksen erityisosaajaksi?

 Onko työtäsi ohjata, neuvoa, opettaa, kasvattaa, hoitaa, johtaa tai valmentaa toisia? Haluatko vahvistaa vaativan vuorovaikutustyön erityisosaamistasi ja lisätä ammatilliseen työkalupakkiisi tutkitusti vaikuttavan tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisen kokemuksellisen EASEL-työmuodon?  Koulutus soveltuu myös erinomaisesti sinulle, joka haluat tuottaa sykähdyttäviä, vastuullisia ja vaikuttavia elämyspalveluja, Green Care – palveluja tai luontomatkailua.

Arvostatko tutkimustietoa, teoriaa ja käytännön yhdistävää prosessikoulutusta, josta on vaativassa vuorovaikutustyössäsi hyötyä joka hetki ja jonka moni työnantaja siksi myös kustantaa? Kiinnostaako sinua ehkä mahdollisuus täydentää panostuksesi toisella koulutusvuodella EASEL®Coach – työnohjaajakoulutukseksi, joka mahdollistaa kilpailutuksiin osallistumisen ja esim. Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyden anomisen? Haluatko työkalupakkiisi lisää kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen menetelmiä ja ohjaustaitoja? Oletko kiinnostunut luontoavusteisista työtavoista? Haluaisitko ehkä ottaa mukaan työhösi koirasi tai hevosesi, ja tietää silloinkin työskenteleväsi ammattitaitoisesti, vaikuttavasti ja testatusti turvallisesti?

Liity ”iiseliläisten” arvostettuun joukkoon ammattilaisia, joita yhdistää taito kohdata asiakkaat ja kollegat rakentavasti ja vaikuttavasti haastavissakin tilanteissa, sekä syvällinen osaaminen kokemuksellisen tunnetaito-valmennuksen  EASEL – työmuodon soveltamisesta omassa työssään! Järjestämme EASEL – koulutuksia tilauksesta ja kouluttajien aikataulujen salliessa nk. avoimen haun koulutusryhmiä. Niihin voi jokainen soveltuvan pohjakoulutuksen (lue edempänä) omaava ammattilainen hakea. Monen koulutuksen maksaa työnantaja osittain tai kokonaan. 

 Eri alojen ammattilaisten kokemuksia koulutuksesta voit lukea täältä: https://www.easeltraining.fi/koulutuksista-sanottua/

AVOIMEN HAUN KOULUTUKSET 

KOKEMUKSELLINEN TYÖSKENTELY ON KESKEISTÄ KOULUTUKSISSAMME JA NE OVAT SIKSI ’OLLEET TAUOLLA COVID-19 – EPIDEMIAN AJAN. 2022 – 24 ULKOMAILLA TYÖSKENTELYN JA SAVIKON REMONTIN VUOKSI SEURAAVA KOULUTUSRYHMÄ ON SUUNNITELTU ALKAVAKSI 03 / 2025.  

Sillä aikaa tutustu verkkokoulutustarjontaamme EASEL ONLINESSA tästä: EASEL Training Oyn virtuaalinen olkkari, Volkkari! 

Miksi EASEL Ohjaaja – koulutus?

Vaativan vuorovaikutustyön asiakaskokemukset, tulokset ja työssä jaksaminen perustuvat sekä ammatilliseen osaamiseen että henkilökohtaisiin tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Erityisesti SOTE- ja kasvatus/opetusaloilla kohdataan monenlaisia tunnetasolla kuormittavia ja vuorovaikutuksellisesti haastavia tilanteita. Lisäksi  ammattilaisten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja voimavaroja haastaa työyhteisö, organisaation kiemurat, tiimi- ja verkostotyö, muutokset, epätasainen työkuorma, säästövaatimukset ja jopa eettinen stressi. Monessa työssä ammattilaisen työnkuvaan kuuluu ohjattavien tunnetaitojen kehityksen tukeminen ja tunnekasvatus. Elämyspalveluissa synnytetään sykähdyttäviä esteettisiä kokemuksia ja ne on osattava ohjata vaikuttavasti ja turvallisesti. 

EASEL Ohjaaja – koulutuksessa vahvistat tiedollisesti ja taidollisesti omaa ammatillista vaativan vuorovaikutustyön osaamistasi sekä yhdistät EASEL- työmuodon oman työsi ja palvelujesi menestystekijäksi. EASEL Ohjaaja – koulutus on myös maailmanlaajuisestikin yksi harvoista aikuisten tunnetaitovalmennuksista, joka on vaikuttavuustutkimuksessa vahvistanut osallistujien omia tunnetaitoja ja tietoista läsnäoloa.

EASEL on kehitetty työmenetelmäksi tukemaan sosioemotionaalisten taitojen vahvistamista osana muuta kuntoutus-, terapia-, kasvatus-, opetus- ja ohjaustyötä. Haluatko sinä vahvistaa uuden VASU:n/OPS:in ja LAPE-hankkeen mukaista kasvatustyötä sekä omia voimavarojasi tukevia tunne- ja vuorovaikutustaitojasi tutkitusti vaikuttavassa koulutuksessa? Kaipaatko työkalupakkiisi lisää työkaluja haastaviin tilanteisiin lasten, huoltajien ja kollegojen kanssa? EASEL antaa tietotaidon lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kokemukselliseen vahvistamiseen osana kaikkea toimintaa, ei erillisinä tunnekasvatushetkinä. Kaipaatko esimiestyössäsi lisää taitoja sisäiseen kehittämiseen sekä työn laatua ja työhyvinvointia tukevan toimintakulttuurin johtamiseen? EASEL auttaa myös rakentamaan työhyvinvointia, laatua ja yhdessä kehittämistä tukevan vuorovaikutuskulttuurin työpaikalle.

Tervetuloa ”iiseliläisten” kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen ja vaativan vuorovaikutustyön erityisosaajien arvostettuun joukkoon!

Teet siis samaa työtä kuin ennenkin, mutta se miten ohjaat, on samalla tunnetaitovalmennusta ja siihen saat EASELista työkaluja, prosessikuvaukset, vahvan teoreettisen tietopohjan, sekä lisää käytännön ohjaustaitoja. Tiedät koulutuksen jälkeen, miten motivoit, sparraat, ohjaat ja johdat aikuisia. Lasten sosioemotionaalisten taitojen ja käsityksen itsestä toimijana vahvistuessa vahvistuu myös hänen kykynsä ottaa apua vastaan, olla ohjattavana ja kehittyä yksilöllisten tavoitteidensa mukaisesti. Terapia-asiakkaasi tavoitteiden pohjalta voitte eri lähestymistavoin tutkia ja etsiä ratkaisuja esim. omien tunteiden ja käytöksen säätelyyn, stressiin ja kuormitustekijöihin, neuropsykiatrisiin erityispiirteisiin ja aistitiedon käsittelyn ongelmiin, sekä vuorovaikutukseen vaikuttavia estäviä ja edistäviä asioita. EASELin kokemukselliset työtavat ja psykoedukatiiviset työkalut auttavat tutkimaan itseä ja itseä suhteessa toisiin aidoissa tilanteissa ja kokeilemaan uusia toimintatapoja tässä ja nyt. Miltä tilanteissa tuntuu, miten ajattelen, mikä hankaloittaa vuorovaikutusta toisten kanssa ja mikä auttaisi, toisten tunnetilojen vaikutuksia omiin reaktioihin jne.

Haluatko ehkä lisätä eläin- tai luontoavusteisia tunnekasvatuksen työmenetelmiäsi? Halutessasi saat koulutuksessa lisäksi tietotaidon EASELin eläin- ja luontoavusteiseen tunnetaitovalmennukseen ja terapiaan, jota voit hyödyntää omassa asiakastyössäsi suoritettuasi turvallisuustestin eläintyöparisi kanssa. EASELin perustelu eläinavusteiselle työskentelylle on poikkitieteellinen keskeisinä koirien ja hevosten asiakkaita motivoiva vaikutus ja kliinisesti mitattavat vaikutukset stressinsäätelyyn, niiden kyky tietoiseen ja tavoitteelliseen vuorovaikutukseen ihmisen kanssa, kaikille nisäkkäille ja neurologiset radat hoiva-etsiminen-leikki ja yhteinen kiintymyskäyttäytyminen sekä polyvagaalinen teoria ja sosiaalisen liittymisen järjestelmä. Polyvagaalisuus auttaa ymmärtämään sosiaalisen liittymisen merkitystä ja miksi terapiatyössä on keskeistä hakea työmenetelmiä, joilla tapaamisten tunneilmapiiri saataisiin luotua mahdollisimman turvalliseksi ja sosiaalisen liittymisen järjestelmää tukevaksi, jotta terapeuttinen muutos tulee yleensä mahdolliseksi. EASEL Ohjaaja – koulutuksessa opit kuitenkin rakentamaan sellaisen tunneilmapiirin myös ilman eläintyöpareja ja haastavissakin toimintaympäristöissä.

OHJAAJA – KOULUTUKSEN KESKEISIÄ TEEMOJA

ovat sosiaalisten tunnetaitojen biologinen ja psykologinen perusta, merkitys nykyajan arjessa sekä vaikutukset työelämässä, merkitys henkiselle työhyvinvoinnille, vaativan vuorovaikutustyön laadulle ja vaikuttavuudelle, johtamiselle, oppimiselle, kasvulle ja vanhemmuudelle, parisuhteelle jne. Kokemuksellisen sosioemotionaalisen oppimisen tavoitteet ja ohjaamisen periaatteet kasvatuksen, ohjauksen, esimiestyön, opettamisen ja hoitotyön näkökulmista. Muutos (psykososiaalinen kehitys, oppiminen, terapeuttinen muutos) ja sen tukeminen. Vuorovaikutuksen dynamiikan neurobiologiset rajaehdot ja dialogisuus, sosiaalisen neurotieteen tutkimustuloksia. Ryhmien turvallisuuden tasot ja ohjaaminen, yhteisöllisyys, toimintakulttuurin rakentuminen ja yksilön toimintatapojen muuttaminen, sekä henkisestä työhyvinvoinnista huolehtimisen periaatteet. Oman kokemuksellisen oppimisprosessin syventämiseksi tietyt vuorovaikutuksen dynamiikan ja lainalaisuuksien demonstraatiot ja kokemukselliset harjoitukset ovat osa koulutusta ellei osallistujalla ole terveydellistä estettä niihin osallistumiseen. Stressin biopsykososialliset mekanismit ja vaikutu yksilön psyykkiseen suorituskykyyn, vuorovaikutukseen, oppimiseen ja (muuto)joustavuuteen. Stressinsäätelykeinoja ja (yhteistyö)suhteiden rakentamisen prosessi, psykologista turvallisuudentunnetta ja hyvinvointia tukevan vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen.

Koulutus koostuu 18 lähiopetuspäivästä noin vuoden ajalla, 1800 sivun lukemisesta, kahdesta välitehtävästä ja kirjallisesta päättötyöstä, jossa on sekä tenttiosuus EASEListä että oman työsi kehittämistehtävä ja koulutusprosessisi reflektio. Saat EASELin teoreettiset ja käytännön tiedot ja taidot, psykoedukatiivisia EASEL-työkaluja, yleiset prosessikuvaukset, ohjaustyön periaatteet ja tekniikoita, kokemuksellisia harjoituksia ja niistä omakohtaisia kokemuksia, yksilöohjausta osana ryhmäprosessia jne. Koet EASEL-prosessin itse ensimmäisen puolen vuoden aikana ja toisella vuosipuoliskolla käännät näkökulman oppimasi ja kokemasi hyödyntämiseen toisten hyväksi omassa työssäsi. Luet tiettyjä kaikille yhteisiä kirjoja ja joitakin juuri sinun osaamistasi vahvistavia. Luot oman sovelluksesi EASELista omaan työhösi teoriassa ja käytännössä. Kirjoitat päättötyön, jonka kouluttajasi oppimisprosessisi tueksi lukevat ja kommentoivat huolella sinulle kirjallisesti, jotta voit vielä muokata sitä ennen jakamista ryhmälle ja omille asiakkaillesi, kollegoillesi, työnantajallesi jne. Viimeisessä työpajassamme esittelet ja jaat valmiin version päätöstyöpajassa kurssikavereillesi ja vietät unohtumattoman päätösillallisen, joka huipentuu traditioksi muodostuneeseen ”easeliläisten” lahjanjakoseremoniaan.

Huolimatta ennakkovalmisteluista, en kyllä todellakaan tiennyt mihin lähdin. Ajatukseni koulutuksesta oli ennakkoon kovin suppea ja sainkin koulutukselta paljon enemmän mitä olin odottanut. On jokseenkin mahdotonta kertoa mitä kaikkea oman prosessini varrella on tapahtunut. Halu kehittyä ohjaajana on kasvanut. Toisaalta matkan varrella on noussut monta kysymystä lisää ja into etsiä lisää tietoa ja selkeitä puutteita omassa teoriapohjassani. Jos voin itse EASELiä tehden antaa ohjattavilleni edes murto-osan siitä mitä olen itse kokenut, olen kovin onnellinen. – sosionomi, lastensuojelulaitoksen HOVA

Jos SINUA KIINNOSTAA ELÄINAVUSTEINEN TYÖSKENTELY

Eläinavusteisesta tunnetaitovalmennuksesta ja terapiasta kiinnostuneille tarjotaan lisäksi eläinavusteisen työskentelyn periaatteet, turvallisuuskysymykset, eettiset säännöt, asiakastyön prosessi ja perusaktiviteetit, ohjauksen periaatteet, eläintyöparien soveltuvuus  ja valmistaminen asiakastyöhön,  eläintyöparien ja asiakkaiden suojaaminen asiakastyön fyysisiltä riskeiltä, psyykkisiltä kuormitustekijöiltä ja työn tavoitteiden vastaisten asenteiden mallintamiselta tai vahvistamiselta yms

Mikäli opiskelija haluaa mahdollisuuden työskennellä eläinavusteisesti, hänen tulee läpäistä EASELin turvallisuuskoe oman koira- tai hevostyöparinsa kanssa. Ks. video hevosavusteisen tunnetaitovalmennuksen prosessista https://www.youtube.com/watch?v=1SxG4xOflI0 jossa kokenut EASEL-hevonen Belgiassa ja prosessin osaava tyttö näyttävät miten EASELin Suhteen Rakentamisen Prosessi etenee vartissa tutustumisesta vapaaseen leikkiin ja sovittuun johtajuuteen. Oikeassa asiakastyössä ohjaaja on koko ajan lähellä ja prosessi etenee sitä tahtia kun ohjattavan tunne- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.

ILMOITTAUTUMINEN

Sähköisen ilmoittautumiskaavakkeen löydät Koulutukset – linkkivalikosta. Järjestämme EASEL Ohjaaja  – koulutuksia sekä avoimen haun ryhmille että suljettuina tilauskoulutuksina organisaatiolle tai ammattikunnalle. Kaikille avoimia koulutusryhmiä käynnistetään yleensä 1-2 ryhmää vuodessa. Niihin ilmottautuminen on jatkuvaa ja paikat täytetään soveltuvista hakijoista hakemusten saapumisjärjestyksessä. Ryhmät pyritään pitämään pieninä ja ne täyttyvät pitkälti kuukausia ennen koulutuksen aloitusta. Toimi siis nopeasti ! Täytä ilmoittautumiskaavake tai laita vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostitse mari (at) easeltraining.fi ja liitä mukaan cv:si sekä laskutustiedot ja toivomasi maksuaikataulu (1-12 kuukausierää). Ilmottautuminen muuttuu sitovaksi saadessasi hakemukseesi hyväksymisilmoituksen sähköpostitse, mutta sinun on toki mahdollista perua osallistumisesi peruutusehtojen rajoissa. Ilmoittautumalla hyväksyt  peruutusehdot. 

 

MITÄ KOULUTUS VAATII

EASEL®Ohjaaja – koulutus on ammatillinen täydennyskoulutus ja sellaisena ihan vaativa prosessikoulutus. Ei ehkä niinkään ajallisesti, mutta varaudu “surisevaan päähän” ja uusiin näkökulmiin, kotiin asti mielessä kulkeviin kokemuksiin, sekä opiskelemaan erityisesti niitä EASELin viitekehyksen osa-alueita, jotka ovat sinulle aiemmista opinnoista vieraampia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjoitat päättötyösi, joka on samalla lopputenttisi. Sitä varten joudut varaamaan elämääsi luku- ja kirjoitusaikaa. Varsinaisen käytännön harjoitustyösi teet omassa työssäsi.

Lähipäivissä on läsnäolovelvoite. Pakottavasta ennakoimattomasta syystä tapahtuva poissaolon mahdollisesta korvaamistarpeesta sovit kouluttajien kanssa erikseen. Niitä aina joskus tulee, se on elämää. Pyydämme kuitenkin sinua lähtökohtaisesti varaamaan päivät kalenteriisi, sillä kokemuksellista koulutusta ei voi tehdä tenttimällä kirjoja. Mikäli joudut keskeyttämään koulutuksen jostakin syystä, voit ilman lisäkorvausta jatkaa koulutuksen loppuun seuraavan alkavan ryhmän mukana. Joudumme kuitenkin laskuttamaan koulutusmaksusi loppuun alkuperäisen maksuaikataulun pohjalta, sillä koulutuksen alettua emme voi ottaa ryhmään uusia kurssilaisia

Koska EASEL®Ohjaaja-koulutus on menetelmäkoulutus, sinulla tulee olla pohjalla työsi edellyttämä koulutus ja pätevyys työskennellä oman kohderyhmäsi kanssa. Liität EASELin omaan ammatilliseen osaamiseesi.

HINTA

3200€ + alv laskutetaan 1-12 tasasuuruisessa korottomassa kuukausierässä oman toiveesi mukaan. Haluamme tarjota korkeatasoisen, työnohjauksellisen prosessikoulutuksen, joka toistuvasti antaa kurssilaisten mielestä enemmän kuin he osasivat odottaa. Se edellyttää mm. pientä ryhmäkokoa  mikä väistämättä näkyy koulutuksen hinnassa. Siksi pyrimme joustavuuteen maksuaikataulujen osalta: ellei toisin sovita, kurssimaksusta laskutetaan ensimmäinen 10% eräpäivä n 1 kk. ennen koulutuksen alkua ja sen jälkeen loput tasasuuruisissa erissä kuukausittain.

Peruutusehdot

Tavoitteemme on mahdollistaa erinomaisten koulutusten järjestäminen niin pienissä ryhmissä, että meillä on aikaa keskusteluille ja osallistujien omille kokemuksille sekä substanssisisältöjen räätälöimiselle yhdessä osallistujien kanssa. Siksi ilmoittautuminen koulutuksiimme ja työpajoihimme on sitova oheisin peruutusehdoin:

Kaikille avoimen haun koulutuksiimme on jatkuva haku ja ryhmät täyttyvät pitkälti jo kuukausia ennen koulutuksen alkamista. Ryhmät pidetään kuitenkin pieninä ja siksi osallistumisesi muuttuu sitovaksi hakemukseen sähköpostitse saamasi hyväksymisilmoituksen ja varausmaksun maksamisesi myötä. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, varausmaksua ei palauteta, mutta peruutus on muuten maksutonta 30 päivää ennen koulutuksen alkua. Sen jälkeen ennen ensimmäistä koulutuspäivää tehdystä peruutuksesta joudumme velottamaan puolet koulutuksen hinnasta ja koko koulutusmaksun koulutuksen jo käynnistyttyä. Ennen koulutuksen alkua voi ilmoittautuneen tilalle vaihtaa samasta organisaatiosta toisen hakuedellytykset täyttävän osallistujan. Peruutuksen tai osallistujamuutosilmoituksen pyydämme tekemään sähköpostitse ja varmistamaan sen perille meno odottamalla EASEL Trainingilta sähköpostivastausta.

Kokemuksellisissa prosessikoulutuksissamme on läsnäolovelvoite, mutta elämässä sattuu ja tapahtuu. Yhden lähijakson pituisten poissaolojen korvaamisesta sovitaan kouluttajien kanssa. Mikäli joudut keskeyttämään usean lähijakson sisältävän koulutuksen esim. terveydellisistä tai elämäntilanteellisista syistä, voit ilman lisämaksua käydä koulutuksen loppuun seuraavan alkavan koulutusryhmän mukana. EASEL Training laskuttaa silloin koulutuksen kokonaisuudessaan sopimuksen mukaisesti alkuperäisessä aikataulussa ja osallistut koulutukseen myöhemmin maksutta toisen ryhmän mukana. Huom. EASEL Training ei sitoudu järjestämään samoja kaikille avoimen haun koulutuksia joka vuosi.

Huom!

ET pidättää oikeuden peruuttaa työpajan tai koulutuksen tai siirtää sen alkamista, jos vähimmäisosallistujamäärä ei ole täyttynyt 30 päivää ennen suunniteltua aloitusta. Mikäli työpaja / koulutus perutaan, jo maksetut suoritukset palautetaan täysimääräisesti, mutta ET ei vastaa asiakkaalle mahdollisista muista jo aiheutuneista kuluista (matkalippu, hotellivaraus tmv). Jos ajankohta tai sijainti EASEL Trainingin taholta joudutaan muuttamaan eikä uusi aika tai paikka sovi asiakkaalle, EASEL Training palauttaa 100% maksetuista ennakkomaksuista mukaan lukien varausmaksun, mutta ei korvaa muita mahdollisia ennakkoon asiakkaalle koituneita kustannuksia (matkalippu ymv). Mikäli asiakkaan coaching- tai terapia-aika joudutaan ET:n puolesta perumaan, tarjoamme asiakkaalle vaihtoehtoista aikaa. Mikäli sopivaa korvaavaa aikaa ei löydetä, tilaisuus peruuntuu kuluitta molemmille osapuolille.

Uusiin maisemiin pääsee vain uusista ovista!