UUSIIN MAISEMIIN PÄÄSEE VAIN UUSISTA OVISTA !

valmennusta työyhteisöille, esimiehille ja vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille. Kaikille, jotka haluavat sekä menestyä työssään että voida hyvin ja jaksaa vielä työpäivän jälkeenkin olla läsnä rakkailleen!

Valitsemalla EASEL Trainingin oman itsesi ja ammatillisen kehittymisesi tai työyhteisönne toimintakulttuurin kehittämisen yhteistyökumppaniksi voit luottaa, että jo yksikin EASEL-sparraus laajentaa ymmärrystäsi itsestäsi, toisista ihmisistä ja kummallisista tilanteista.  Kokonaisesta päivästä lähdet seuraavaan työpäivään pää positiivisesti suristen, uusien työkalujen kanssa.  Saat käyttöösi vahvoja vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyviä työkaluja, joista valitset itsellesi ja työympäristöllesi sopivat, sekä oppimiseen/muutokseen ja vuorovaikutukseen liittyvää tietoa sosiaalisen neurotieteen ja lähitieteiden, psykologian  ja kokemuksellisen sosieoemotionaalisen oppimisen alueilta. Tarpeisiisi räätälöidyn koulutuskokonaisuuden jälkeen olet peruuttamattomasti parempi vuorovaikutustyön ammattilainen, esimies ja työkaveri (ja kumppani, äiti, isä).   Pitkät prosessikoulutuksemme vahvistavat myös tutkitusti vaativan vuorovaikutustyön ammattilaisten omia tunnetaitoja ja tietoista läsnäoloa!

EASEL Training on EASEL – tunnetaitovalmennuksen kehittäjänä ja EASEL – ammattilaisten kouluttajana ”iiseliläisten kotipesä”.  ET on perustettu 2011 jatkamaan Marin 1990-luvun jälkipuoliskolla aloittamaa EASELin kehitystyötä ja tuomaan sen mahdollisimman monen vaativaa vuorovaikutustyötä tekevän ammattilaisen ja työyhteisön saataville.  EASEL – ammattilaisten yhteisössä on jo pitkälti yli 300 eri alojen ammattilaista, jotka ovat vuodesta 2005  osallistuneet 1-3 vuoden pituisiin EASEL Ohjaaja-, Coach- ja Trainer – prosessikoulutuksiin Suomessa, Ruotsissa tai Belgiassa. Meidän kaikkien työn kautta EASEL on  puolestaan sparrannut ja antanut työkaluja lukemattomalle määrälle lapsia, nuoria, perheitä sekä toisia ammattilaisia, joiden omaa työtä on ohjata, johtaa, opettaa, kasvattaa, hoitaa tai palvella toisia.

Kouluttajaverkostossamme ovat kaikki kaksivuotisen EASEL®Coach – ja kolmivuotisen EASEL®Trainer – koulutuksen käyneet oman alansa ammattilaiset. Pystymme tekemään huipputuloksia, koska kouluttajillamme on poikkeuksellisen laaja-alainen ammatillinen osaaminen emmekä ole ”pelkkiä kouluttajia”. Jokainen meistä tekee myös oman alansa töitä, jotta kouluttaessamme tiedämme myös käytännössä mistä puhumme.

”I’ve worked with people like Mari for the past 15 years in helping businesses grow. After just 30 minutes with Mari I was blown away. She has such a wide area of expertise that she is able to help companies faster than anybody else… I’ve worked with therapists, business coaches, life coaches, performance coaches, impact coaches, you name it. And I am yet to meet somebody who actually understands how to impact the productivity of an employee and the performance of businesses better than Mari.” – Business consultant Marco Robert, Vantage Point Company, Silicon Valley

EASEL-tunnetaitovalmennusta voi verrata LEAN-filosofiaan. Siinä missä LEAN pyrkii vähentämään hukkaa ja tuottamaan arvoa kehittämällä prosesseja ja niitä toteuttavien ihmisten toimintatapoja ja ajattelumalleja, EASEL tekee samaa keskittymällä ammatillisiin ihmissuhdetaitoihin, työyhteisöjen vuorovaikutukseen ja toimintakulttuuriin. Tavoitteena on lisätä tuottavuutta, työhyvinvointia, vuorovaikutustyön vaikuttavuutta sekä ihmisten psykologisen johtamisen  sekä yhdessä kehittämisen intoa ja osaamista työpaikoilla.

Ennen kaikkea EASEL (kuten LEANkin) kehittyy täyteen mittaansa vasta kullakin työpaikalla asianosaisten käsissä. Ohjelmamme ovat kestoltaan aina lyhin mahdollinen aika, jossa asiakas kokee saaneensa riittävästi työkaluja voidakseen viedä asioita itse eteenpäin. Yhdistämme työtavoissamme tutkitusti vaikuttavia elementtejä ja ohjauksen periaatteita. Emme vain luennoi, vaan jaamme myös työkaluja ja ohjaamme niiden testausta käytännössä. Tieto ja kokemukset linkität omaan työhösi, jotta valmennuksesta on sinulle konkreettista hyötyä heti seuraavana päivä. Tai jo illalla kotona. Olemme erityisesti siksi ylpeitä toistuvasti kiitettävänä pysyttelevästä asiakastyytyväisyydestämme.

The best leadership training we have had in four years in the EU commission. This should be compulsory to all the Heads of Departments” – comments on Intranet after the training

Jos olet täysin tyytyväinen OMAAN OSAAMISEESI JA tuloksiin, omaan ja tiimisi vointiin ja draiviin, et ehkä tarvitse MEITÄ. Muussa tapauksessa lue lisää!

Mihin meistä aikuisista katoaa tuo into ja ilo, joka näkyy lapsessa juoksemassa tohkeissaan hakemaan merestä vettä hiekkalinnan rakennustyömaalle? Me tuomme sen sinulle takaisin kokemuksellisilla EASEL – työkaluilla ja työskentelytavoillamme. Kokemuksellisen oppimisen, psykoedukaation, yksilöohjauksen ja ryhmäprosessoinnin yhdistävät valmennuksemme antavat tutkitusti tuloksia. Sinä ja tiimisi pystytte hyödyntämään substanssiosaamisenne täysimittaisesti ja tekemään työnne entistä paremmin tuloksin. Osaatte rakentaa ympärillenne henkisen työhyvinvoinnin edellyttämän ilmapiirin. Esimiehenä tai sisäisenä kehittäjänä saat valmennuksemme jälkeen muutosvastarintaisimmatkin mukaasi, tiedät mitä muutoksen katalysaattoreita missäkin kohdin tuet, ja pystyt nostamaan vaikeatkin asiat käsittelyyn rikkomatta yhteistyötä.   Toisinaan on toki parempi, että ulkopuolinen nostaa haastavan asian yhteisön käsittelyyn ja auttaa työstämään sen läpi, tai auttaa sovittelemaan konfliktin. Sekin on meillä normaalia työtä ja voit ottaa avuksenne kenet hyvänsä EASEL Coachin. Kaikki EASEL – ammattilaiset ovat oppineet menemään tulta päin arvostavasti, myötätuntoisesti ja luottamusta herättävällä osaamisella. 

Valmennuksissamme kokemuksellisuus ei tarkoita automaattisesti toiminnallisuutta, sillä suurin seikkailu tapahtuu omassa päässä. Me osaamme tuottaa vaikuttavan tunnetaitovalmennuspäivän missä ympäristössä hyvänsä. Tylsässä auditoriossakaan ette joudu leikkimään perinteisiä lappuleikkejä, jotka ärsyttävät monia jo valmiiksi. Me pystymme ohjaamaan ja prosessoimaan minkä tahansa aktiviteetin niin, että se vahvistaa osallistujien itsetuntemusta, tunteiden säätelykykyä, sosiaalista tilannetajua ja vuorovaikutsutaitoja sekä vastuullista päätöksentekokykyä kiireessä ja paineenkin alla. Voit ottaa meiltä konsultin seuraamaan rutiinikokoustanne ja prosessoimaan sen kanssanne kokemuksellisena harjoituksena. Voit tuoda tiimisi Savikon tilalle ja saada vuorovaikutuksen dynamiikan superkurssin lampaiden ja hevostemme kanssa (menemättä välttämättä koskaan edes aitaukseen niiden ja ohjaajanne kanssa). Hevosista ei tarvitse ymmärtää mitään ja pelätäkin saa rauhassa, mutta keski-ikäinen insinöörimieskin listaa muutamassa minuutissa, miten hevoslaumassa näkyvät dynamiikat ilmenevät työpaikoilla. Puhumattakaan ihmisten johtamisen taitojen treenaamisesta EASEL-kouluteun hevosen kanssa… Voimme myös luoda työyhteisönne virkistyspäivän jalkapallo-otteluun ekstrasisältöä, joka vahvistaa päivän hyötyä arkeen. Tai pitää ihan perinteiseltä vaikuttavan valmennuspäivän, joka kuitenkin jää unohtumattomasti mieleenne.

On välttämätöntä tunnistaa omia ajattelutapojaan, asenteita ja motiiveja, jotta ymmärtää itseään ja toisia paremmin. Muuten sitä koittaa siirtää oman ahdistuksensa toisten syyksi ja kannettavaksi. Tunnetaitava ammattilainen pysyy ajattelu- ja toimintakyky tallella silloinkin, kun muut hermostuvat tai toimivat asiattomasti. Hän tunnistaa vuorovaikutustilanteiden dynamiikkoja ja pystyy toimimaan haastavissakin tilanteissa rakentavasti ja perustehtävänsä tavoitteiden mukaisesti. Hän sietää vaativien muutosprosessien aiheuttamaa stressiä ja ahdistusta pidempään kuin muut. Hän tekee sen mikä täytyy eikä vain sitä mikä on mukavaa. Hän pystyy paremmin rajaamaan työ- ja yksityiselämän haasteita toisesta osa-alueesta pois ja tekemään asioille jotakin. Kaikille ihmissuhdetyötä tekeville on ensiarvoisen tärkeää kyky erottaa omat tunteensa toisilta tarttuvista, jotta kuulee tunteen sisältämän viestin muttei kanna toistenkin tunteita koko päivää mukanaan ja uuvu. Tunnetaitava ihmissuhdetyön ammattilainen myös asennoituu niin, että jokainen kohtaaminen opettaa molempien osapuolten aivoille jotakin, ja vaikuttaa siksi vastuullisesti.

Stressioireet, pitkittyvät ristiriidat, toistuvat väärinymmärrykset ja häiritsevät jännitteet, alisuoriutuminen, työn tuottavuuden ja laadun pulmat, tilanteeseen sopimattomat tai kohtuuttomat tunnereaktiot, taitavien työntekijöiden tarve vaihtaa työpaikkaa pelkästään voidakseen jossakin muualla paremmin jne. ovat kaikki merkkejä työpaikan toimintakulttuurin pulmista ja yksilötasolla sen hetkisten tunnetaitojen riittämättömyydestä suhteessa haasteisiin. Me autamme sekä ennaltaehkäisyssä että ongelmien korjaamisessa. Me myös yhdistämme laaja-alaisen osaamisemme ansiosta työkaluja ja menetelmiä, joilla muutos on mahdollista nopeastikin. On hyvä pitää mielessä, että psykoterapiassa tutkitusti tuloksia pitää tulla seitsemän tapaamisen aikana (ts maks. 7 viikkoa) tai käytetty menetelmä ei sovi asiakkaan tarpeisiin tai korjataan leivänoaahdinta vaikka TV on rikki. Ei voi kestää vuosia muuttaa lähtökohtaisesti täysissä voimissaan olevien ammattilaisten tapoja heille itselleenkin paremmiksi. Me kirkastamme juurisyyt, mitä ”korjataan” ja seuraamme nk. muutoksen katalysaattoreita varmistaaksemme, että mennään koko ajan oikeaan suuntaan ja tuetaan sitä mitä täytyy.

Työn ja yksityiselämän yhteensovittainen ei aina ole helppoa, mutta se on tärkeää. Aikuisten tunnetaidoilla on kauaskantoiset vaikutukset lapsiin. Tunnetaidot kehittyvät sellaisten aikuisten seurassa ja mallista, joilla on itsellään kyseiset taidot. Tutkimusten mukaan esim. 7-13 vuotiaiden suomalaislasten tunteiden säätelystrategiat ovat suurelta osin samat kuin heidän vanhemmillaan ja opettajan luokkaan rakentama tunneilmapiiri vaikuttaa oppimistuloksiin enemmän kuin käytetyt opetusmenetelmät. Se, miten lapsemme voivat, miten pärjäävät kaveripiirissään ja koulussa, kertoo siis paljon siitä, millaisessa tasapainossa me aikuiset olemme ja mitä heille mallinnamme. Ja sitten ne tunnetaidot vielä vaikuttavat suoraan parisuhteeseen.

Meille voi ja kannattaa tulla myös silloin, kun ei yhtään huvittaisi. Ei kaipaisi yhtään lisää ”prosesseja” elämäänsä. Omaan ihmissuhdetyöhönsä lisää työkaluja, täsmäkoottua tietoa ja energiatankkausta hakevat ammattilaiset ovat motivoituneita ja hyvällä tavalla vaativia asiakkaita. Satasta kolmosvaihteella ajavassa työelämässä ja solmuun menneissä perheissä kaikki asiakkaamme eivät kuitenkaan aina tule innosta puhkuen, vaan stressaantuneena ja ehkä jonkun lähettämänä tai läheisen toiveesta. Me ajattelemme, että jokainen haluaa tehdä työnsä mahdollisimman hyvin, pitää huolta läheisistään ja toivoo ennättävänsä ylläpitämään muitakin merkityksellisiä ihmissuhteita. Uskomme myös, että jokainen tekee sen hetkisen parhaansa, haluaa ja voi oppia uutta ja tekee tarvittavia muutoksiakin, kunhan tietää mitä, miksi ja miten. EASEL®- työtavan etuja on se, että se yleensä kyllä motivoi mukaan jo ensimmäisellä kerralla epäluuloiset ja nekin, jotka eivät usko ”pelkkään puhumiseen” mutta toisaalta ärsyyntyvät ”toiminnallisista lappuleikeistä”. Pinnan alla vaikuttavia dynamiikkoja voi olla vaikea saada purettua omalla porukalla, mutta me saamme oikeat asiat käsittelyyn yleensä jo ensimmäisessä tapaamisessa. Samalla sinä saat työkaluja vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen. Ongelmien pitkittyminen, muutosvastarinta ja ymmärrettävä uskon puute johtuu kokemuksemme mukaan yleensä vain siitä, että on kaikin keinoin ja tomerasti korjattu leivänpaahdinta, kun itse asiassa TV on rikki.

Muutos on elämässä (ja työpaikoilla) väistämätöntä, mutta kasvu on vapaaehtoista. Ota yhteyttä, jos haluat mukaan joukkoon aikuisia, jotka ovat päättäneet sekä menestyä työssään että voida hyvin.

Kerro meille miten voimme palvella sinua !

Niin kauan kuin

jokaisen päätöksen ja kolikon maailmassa tekee viimekädessä joku aikuinen, ja lapset kasvavat sellaisessa yhteisössä jollaisen aikuiset heille rakentavat, haluamme olla osaltamme panostamassa ihmisiin. Lämpimästi tervetuloa mukaan ! Olemme ylpeitä toistuvasti kiitettävässä pysyttelevästä asiakastyytyväisyydestämme ja iloisia voidessamme vuosi toisensa perään luvata, että jo yksikin EASEL-ohjaus laajentaa pysyvästi ajatuksiasi itsestäsi, toisista ihmisistä ja kummallisista tilanteista. Kokonaisesta päivästä lähdet seuraavaan työpäivään pää positiivisesti suristen, uusien työkalujen kanssa. Olet entistä vahvempi ja herkempi. Luovempi ja harkitsevampi. Kestävämmällä tavalla tuotteliaampi. Tarpeisiisi räätälöidyn koulutuskokonaisuuden jälkeen olet peruuttamattomasti parempi vuorovaikutustyön ammattilainen, esimies, kumppani ja äiti tai isä.

Toivomme, että löydät näiltä sivuilta jotakin, joka on linjassa omien ajatustesi kanssa sekä jotain, joka kuljettaa vähän uusienkin näkökulmien äärelle.

Uusiin maisemiin pääsee vain uusista ovista !

Kerrothan kuinka voimme parhaiten palvella Sinua ja teidän työyhteisöänne!

6 + 4 =