Koulutuksista sanottua

Johtuen työmme luonteesta ja edellyttämästä vaitiolovelvollisuudesta, emme mainosta asiakkaidemme nimillä. Referenssejä – osioon on sen sijaan koottu eri alojen edustajien kommentteja vuoden pituisesta EASEL Ohjaaja – koulutuksesta ja joistakin muista valmennuksistamme.

Periaatteemme

Haluamme tukea ja sparrata kaikkia, jotka haluavat sekä menestyä työssään että voida hyvin ja pitää hyvää huolta rakkaistaan. Haluamme auttaa ihmisiä vahvistamaan itsetuntemustaan, itsehallintaansa, sosiaalista tilanneherkkyyttään ja vuorovaikutustaitojaan, koska ne ovat keskeiset omalle ja ympärillä olevien hyvinvoinnille, työn laadulle ja kaiken ihmissuhdetyön vaikuttavuudelle. Haluamme myös valmentaa tiimejä, työyhteisöjä, esimiehiä ja isiä ja äitejä rakentamaan tietoisesti hyvää ilmapiiriä ja toimintakulttuuria työyhteisöihin ja perheisiin, koska huono syntyy varkain ja vahinossa, mutta tuhoaa näyttävästi.