toimintatapamme

Meille jokaisen ammattilaisen oman resilienssin ja hyvinvoinnin turvatekijöiden vahvistaminen sekä yhdessä kehittäminen työpaikoilla ovat perusarvojamme. Tämä ei sulje pois esihenkilöiden tai joidenkin yksittäisten ihmisten omia valmennusosioita, mutta EASEL Trainingin valmennusten tavoitteena on aina tukea koko työyhteisöä ja esihenkilöitä työn tekemisen,  tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Siksi valmennusten tavoitteet, rakenteet ja sisältö suunnitellaan  aina yhdessä tilaajan kanssa ja liitetään osaksi työpaikan muuta kehittämistyötä ja valittuja painopistealueita.

Määrittelemme kaikki valmennuksemme  työnohjauksellisiksi koulutuksiksi.  Siksi pidämme kunnia-asiana, että kaikkien valmentajiemme ammattitaito mahdollistaa sisällön räätälöimistä valmennuspäivän kuluessakin vastaamaan maksimaalisesti osallistujien tarpeisiin.  Vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien ammattilaisten työnohjaukset ovat meillä  ”koulutuksellisia työnohjauksia”. Niissä tavoitteet asetat itse ensimmäisessä tapaamisessamme, mutta saat myös EASELin tunnetaitovalmennuksen työkaluja, tutkimustietoa linkitettynä arjen kokemuksiin, sekä ammattitaitoisen “palloseinän” kirkastaaksesi ajatuksia ja asenteita, menestystekijöitä ja haasteita,  ratkaisuja, toimintatapoja ja prosesseja, arvoja ja tavoitteita jne. suhteessa omaan työhösi ja työkenttäsi erityiskysymyksiin.Työnohjauksen koulutuksellisen sisällön fokus määräytyy aina ohjattavan työkentän mukaan.

Työnohjaus voi olla kertaluontoista, muutaman tapaamisen paketti tai pidempi jatkuva viikottainen tai kuukausittainen prosessi työstäsi ja tarpeistasi riippuen. Valmennuskokonaisuuksiin voidaan liittää yksilö- ja pienryhmätyönohjausta tarpeen mukaan. Myös Scype, puhelin ja sähköpostikirjeenvaihto ovat mahdollisia.

Lupaamme, että itsetuntemuksesi ja tietomääräsi syventyy ja hienosäädät tunne- ja vuorovaikutustaitojasi vastaamaan entistäkin paremmin työsi vaatimuksia. Saat paremmin “kiinni” kulloistenkin vuorovaikutustilanteiden dynamiikasta ja näet tilanteet aiempaa kirkkaammin. Systeemisyys ja prosessiajattelun vahvistuminen auttavat sinua erittelemn mikä johtuu mistäkin, mihin voit vaikuttaa, valitsemaan miten toimit kulloinkin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, jaksamaan haastavissakin tilanteissa paremmin.

Lähestymistapamme on lämminhenkinen ja “levollisen aktiivinen” yhdessä tekemämme tutkimusmatka niihin kysymyksiin, joita sinä haluat tutkia. Meillä ei ole kiire. Jaamme nostamiisi teemoihin liittyvää psykologista tietoa ja työkaluja, joista valitset itse mistä koet olevan itsellesi ja tiimillesi hyötyä. Työnohjaukset ja työyhteisövalmennukset johdattelevat aina myös itsen kuulosteluun  ja työtilanteissa nouseviin kysymyksiin. Emme kuitenkaan rajaa keskusteluista pois muitakaan työhön ja työhyvinvointiin vaikuttavia elämän eri osa-alueita, koska meillä kaikilla on sama pää kiinni samoissa jaloissa töissä ja vapaa-ajalla. Jaat kuitenkin ohjaajasi kanssa vain sen minkä haluat ja koet tärkeäksi hänen tietää. Työyhteisön tiimiohjauksissa et myöskään joudu jakamaan yhtään enempää kuin haluat ja koet muiden tarvitsevan tietää, sillä käyttämämme EASEL-työmuoto mahdollistaa vaikuttavan yksilöohjaamisen myös osana tehokasta ryhmäprosessia.

EASEL®-valmennuksissa näkökulma on erityisesti työyhteisön toimintakulttuuri ja toisaalta jokaisen sen jäsenen itsetuntemuksen, stressinhallinnan ja tunteiden ja reaktioiden säätelyn vahvistaminen, vaativan vuorovaikutustyön erityistaidot sekä oman toiminnan ohjaamisen ja harkintakyvyn säilyttäminen paineenkin alla. Itsetuntemus on avain toisten ymmärtämiseen ja  omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Itsetuntemuksen syventäminen ei tarkoita psykoterapiaa, vaikka se terapiaankin luonnollisesti sisältyy. Toisten ymmärtäminen ja heidän viestien kuuleminen niin kuin he ne tarkoittavat edellyttää omien asenteiden, uskomusten ja tunnereaktioiden tuntemista sekä toisilta tarttuvien tunteiden erottamista omistaan. Psykoedukaatio ja EASELin työkalut lisäävät tietoisuuttasi  yleisemmin inhimillisen käyttäytymisen taustoista ja vuorovaikutuksen dynamiikasta, mikä auttaa ymmärtämään työtilanteissa itseä ja toisia paremmin. Saat uusinta tutkimustietoa stressin säätelystä, vuorovaikutuksen dynamiikasta jne. jalkautettuna elävään arkeesi. Laajennat omia näkökulmiasi, opit lisää ihmisen mielen toiminnasta, ja löydät entistä vahvemmin omat ja tiimisi menestystekijät.

Kokemukselliset työkalumme mahdollistavat omien alitajuisten asenteiden ja uskomusten, reagointitapojen, tarpeiden ja motiivien tutkimisen tarvitsematta jakaa kaikkea. Tärkeintä on, että itse tiedät mitä ajattelet, tunnet ja viet päivästä mukanasi. Kokemuksellisuus voi olla symbolien tai tarinoiden kautta työskentelyä, todellisten työtilanteiden hyödyntämistä ja case – työskentelyä, psykoedukatiivisia EASEL-tunnetaitovalmennuksen työkaluja, toimintakokemusmenetelmiä ja vuorovaikutusharjoituksia. Ehkä haluat herkistää kykyäsi tunnistaa toisten aikomuksia ja tunteita tai tutkia vuorovaikutuksen dynamiikkaa kokemuksellisesti EASEL-hevosten ja koirien kanssa – sekin onnistuu Vihdissä Savikon tilalla. Halutessasi teemme taidetöitä samalla kun puhumme. Saatamme käydä kävelyllä. Sinä päätät.

EASEL Training tarjoaa myös psykoterapiaa, mutta kriisityönohjauksissakin liikutaan toisinaan työ- ja yksityisasioiden rajalla ja silloin on hyvä, että valmentajallasi on molemmat koulutukset. Konfliktien sovitteluun kysytään  meiltä ulkopuolista apua yleensä silloin, kun yksi tai useampi osapuoli ei koe omasta henkilökunnasta löytyvän puolueetonta sovittelijaa. Koulutamme myös työyhteisöihin sisäisiä sovittelijoita, työyhteisöille vastuullisen vaikuttamisen taitoja  ja esihenkilöille puheeksi ottamisen ja konfliktien käsittelyn valmiuksia.

Ajattelemme kuitenkin, että kannattaa panostaa ennaltaehkäisyyn. Kenraali Pattonin sanoin ”jos me kaikki ajattelemme samoin, joku meistä ei ajattele” eli väärinymmärrykset, tahattomat tölväisyt ja eriävät näkemykset kuuluvat ajattelevien ihmisten arkipäivään. Pulmia syntyy siitä, miten niitä kohdataan. Huonon vuorovaikutuskulttuurin saa tekemättä mitään, ja toki myös tekemällä vääriä asioita, mutta hyvä vaatii tietoista panostusta. Suosittu ohjelmamme rakentuu kolmesta valmennustilaisuudesta, joista yksi on esihenkilöille, toinen henkilöstölle ja kolmas kaikille yhteinen. Kahdessa ensimmäisessä jaetaan aamupäivä keskustellen tietoa ja työkaluja,  ja iltapäivä työskennellään ryhmissä teemana ”millaisessa työyhteisössä haluamme tehdä töitä?” Osallistujat kääntävät arvot teoiksi ja vastaavat kysymyksiin ”Mikä meillä on hyvää, arvokasta ja säilytettävää? Minkä pitäisi muuttua? Miten sen muutamme ja mitä itse kukin on valmis tekemään? Mitä apua, tukea, koulutusta tms. kukin kaipaa tehdäkseen oman osuutensa?” Kolmannessa päivässä valmentaja esittelee kaikille koonnin edellisten tuloksista, niistä keskustellaan ja rakennetaan yhteistä visiota. Iltapäivällä osallistujat tuottavat yhteistoiminnallisesti seurannan arviointikriteerit sekä sopivat toimenpiteet niin hyvän vuorovaikutuskulttuurin vaalimiseen kuin varhaiseen puuttumiseenkin.

Albert Einsteinin sanoin: ”merkityksellisiä ongelmia ei  voida ratkoa samalla ajattelun tasolla, jolla olimme kun ko. ongelmat loimme…” Me easelilaiset sanomme, että uusiin maisemiin pääsee vain uusista ovista ! Yhdessä tietoisesti luotu toimintakulttuuri, jonka keskeinen osa on vuorovaikutuskulttuuri, on yksinkertaisin ja tehokkain keino nostaa tuottavuutta ja työhyvinvointia ja suojata jaksamista.  

Tutustu myös verkkokursseihimme esihenkilöille, vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille ja työyhteisöille!

PERUUTUSEHDOT

Työyhteisöt

Ellei toisin sovita, tilauksen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta. Jos peruminen tapahtuu viimeistään 7 vuorokautta ennen tilaisuutta, veloitetaan 50 prosenttia hinnasta. Sen jälkeen veloitetaan koko maksu ilman matkakuluja. Mikäli palveluntuottaja on äkillisen sairastumisen tmv. ennakoimattoman ja väistämättömän syyn vuoksi kykenemätön sovittuun tapaamiseen, EASEL Training tiedottaa asiakasta välittömästi ja pyrkii järjestämään toisen EASEL Trainer – tasoisen valmentajan asiakkaan tilaisuuteen vähintään etäyhteydellä, tai sopii asiakkaan toivomuksesta tilaisuuden siirtämisestä. Mikäli palveluntuottaja on estynyt, tilalle ei saada ketään eikä siirto onnistu, asiakkaalle palautetaan koko jo maksettu summa 24 tunnin sisällä. Siirto- ja peruutustapauksessa EASEL Training ei vastaa mahdollisista asiakkaalle syntyvistä kuluista.

Yksilötyönohjaus/coaching, MindGuard ja psykoterapia

Työnohjaus- ja terapiavastaanottoajan peruminen on maksutonta 24h ennen. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta laskutetaan 110€ varatun ajan pituudesta riippumatta. 

Menetelmäkoulutukset ja työpajat

Tavoitteemme on mahdollistaa erinomaisten koulutusten järjestäminen niin pienissä ryhmissä, että meillä on aikaa keskusteluille ja osallistujien omille kokemuksille sekä substanssisisältöjen räätälöimiselle yhdessä osallistujien kanssa. Siksi ilmoittautuminen koulutuksiimme ja työpajoihimme on sitova oheisin peruutusehdoin:

Kaikille avoimen haun koulutuksiimme on jatkuva haku ja ryhmät täyttyvät pitkälti jo kuukausia ennen koulutuksen alkamista. Ryhmät pidetään kuitenkin pieninä ja siksi osallistumisesi muuttuu sitovaksi hakemukseen sähköpostitse saamasi hyväksymisilmoituksen ja varausmaksun maksamisesi myötä. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, varausmaksua ei palauteta, mutta peruutus on muuten maksutonta 30 päivää ennen koulutuksen alkua. Sen jälkeen ennen ensimmäistä koulutuspäivää tehdystä peruutuksesta joudumme velottamaan puolet koulutuksen hinnasta ja koko koulutusmaksun koulutuksen jo käynnistyttyä. Ennen koulutuksen alkua voi ilmoittautuneen tilalle vaihtaa samasta organisaatiosta toisen hakuedellytykset täyttävän osallistujan. Peruutuksen tai osallistujamuutosilmoituksen pyydämme tekemään sähköpostitse ja varmistamaan sen perille meno odottamalla EASEL Trainingilta sähköpostivastausta.

Kokemuksellisissa prosessikoulutuksissamme on läsnäolovelvoite, mutta elämässä sattuu ja tapahtuu. Yhden lähijakson pituisten poissaolojen korvaamisesta sovitaan kouluttajien kanssa. Mikäli joudut keskeyttämään usean lähijakson sisältävän koulutuksen esim. terveydellisistä tai elämäntilanteellisista syistä, voit ilman lisämaksua käydä koulutuksen loppuun seuraavan alkavan koulutusryhmän mukana. EASEL Training laskuttaa silloin koulutuksen kokonaisuudessaan sopimuksen mukaisesti alkuperäisessä aikataulussa ja osallistut koulutukseen myöhemmin maksutta toisen ryhmän mukana. Huom. EASEL Training ei sitoudu järjestämään samoja kaikille avoimen haun koulutuksia joka vuosi.

Huom!

ET pidättää oikeuden peruuttaa työpajan tai koulutuksen tai siirtää sen alkamista, jos vähimmäisosallistujamäärä ei ole täyttynyt 30 päivää ennen suunniteltua aloitusta. Mikäli työpaja / koulutus perutaan, jo maksetut suoritukset palautetaan täysimääräisesti, mutta ET ei vastaa asiakkaalle mahdollisista muista jo aiheutuneista kuluista (matkalippu, hotellivaraus tmv). Jos ajankohta tai sijainti EASEL Trainingin taholta joudutaan muuttamaan eikä uusi aika tai paikka sovi asiakkaalle, EASEL Training palauttaa 100% maksetuista ennakkomaksuista mukaan lukien varausmaksun, mutta ei korvaa muita mahdollisia ennakkoon asiakkaalle koituneita kustannuksia (matkalippu ymv). Mikäli asiakkaan coaching- tai terapia-aika joudutaan ET:n puolesta perumaan, tarjoamme asiakkaalle vaihtoehtoista aikaa. Mikäli sopivaa korvaavaa aikaa ei löydetä, tilaisuus peruuntuu kuluitta molemmille osapuolille.

Teemme vähän eri tavalla kuin muut, koska

meillä on laaja ammatillinen osaaminen sekä teoriassa että käytännössä itsensä ja toisten johtamisesta ja kohtaamisesta yritysmaailmassa, koulumaailmassa ja monenlaisissa perheissä. Meille normaalia ovat “vaikeat” ihmiset työpaikoilla, lasten ja nuorten käytöshäiriöt kouluissa ja kodeissa, ja lähtötilanteessa vähän vastahakoiset asiakkaat terapiassa. Vaikeat ovat meistä yleensä syystä “vaikeita”, ihan mukavia ja suorastaan terveitä! Kokemuksemme mukaan kyse on usein miten terveestä reaktiosta epäterveeseen tilanteeseen ja ongelmien pitkittyminen johtuu vain siitä, että on kaikin keinoin korjattu leivänpaahdinta kun itse asiassa TV on rikki.

teemme itse edelleen niitäkin töitä, joihin liittyen koulutamme, valmennamme ja ohjaamme toisia.

We walk our talk.

w
meillä on pitkä kokemus 90-luvun jälkipuoliskolta asti ihmisten välisen vuorovaikutuksen psykologian, biokemian ja sosiaalisen neurotieteen tutkimustulosten jalkauttamiseen eri alojen ammattilaisten työhön, kouluun ja perheiden arkeen
käytössämme on työssä ja aktiivisen kehitystyön tuloksena syntynyt kokemuksellisen sosioemotionaalisen oppimisen ja terapian EASEL- työmuoto ja sen monitieteellinen teoreettinen viitekehys sekä tutkitusti vaikuttavista elementeistä koostuvat ohjauksen periaatteet, jotka antavat työkaluja vahvistaa sosiaalisia tunnetaitoja mitattavin tuloksin niin yritysmaailmassa, koulumaailmassa, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla kuin perheissä ja psykoterapiassakin
ohjelmiemme runko seuraa tiettyjä EASEL – prosesseja ja ohjauksen yleisiä tavoitteita, mutta sisältö rakennetaan asiakkaiden tarpeista ja pidämme ammattiylpeytenä pystyä muokkaamaan sitä ”lennosta” sen mukaan mitä ohjattavissamme nousee. Lisäksi työtapamme on rakennettu mahdollistamaan yksilöohjaus osana ryhmäprosessiakin, koska jokainen ryhmän jäsen soveltaa oppimaansa kuitenkin omalla tontillaan.
pyrimme nopeasti palauttamaan asiakkaillemme heille kuuluvan vallan ja vastuun omaan ja ohjattaviensa hyvinvointiin jakamalla modernia tutkimustietoa ja ohjaamalla heitä sen tiedon maksimaalisessa hyödyntämisessä omassa työssään ja yksityiselämässään.

Niin kauan kuin

jokaisen päätöksen ja kolikon maailmassa tekee viimekädessä joku aikuinen, ja lapset kasvavat sellaisessa yhteisössä jollaisen aikuiset heille rakentavat, haluamme olla osaltamme panostamassa ihmisiin. Lämpimästi tervetuloa mukaan ! Olemme ylpeitä toistuvasti kiitettävässä pysyttelevästä asiakastyytyväisyydestämme ja iloisia voidessamme vuosi toisensa perään luvata, että jo yksikin EASEL-ohjaus laajentaa pysyvästi ajatuksiasi itsestäsi, toisista ihmisistä ja kummallisista tilanteista. Kokonaisesta päivästä lähdet seuraavaan työpäivään pää positiivisesti suristen, uusien työkalujen kanssa. Olet entistä vahvempi ja herkempi. Luovempi ja harkitsevampi. Kestävämmällä tavalla tuotteliaampi. Tarpeisiisi räätälöidyn koulutuskokonaisuuden jälkeen olet peruuttamattomasti parempi vuorovaikutustyön ammattilainen, esimies, kumppani ja äiti tai isä.

Toivomme, että löydät näiltä sivuilta jotakin, joka on linjassa omien ajatustesi kanssa sekä jotain, joka kuljettaa vähän uusienkin näkökulmien äärelle.

                                                  Uusiin maisemiin pääsee vain uusista ovista !