TiimimmE

periaatteisiimme kuuluu, että kaikki EASEL Trainingin kouluttajat tekevät päätyönään oman alansa töitä ja hyödyntävät niissä EASELia, jotta kouluttaessamme tiedämme myös käytännössä mistä puhumme. Kouluttajaverkostossamme ovat kaikki EASEL®Coachit ja EASEL®Trainerit, joita on nyt kolmisenkymmentä laajasti eri ammattialoilta. Alempana on esimerkkinä joidenkin meidän tietoja. Kun koulutuksessa tarvitaan kaksi tai useampi valmentaja, kutsumme verkostosta mukaan ammattilaisia heidän erityisosaamisensa perusteella asiakkaan tilauksen pohjalta. Jos siis esim. tilaat kauttamme työyhteisöllesi päiväkotiin henkilöstön koulutuksellisen työnohjausprosessin, työnohjaajaksenne tulee todennäköisesti erityislastentarhanopettaja-EASEL®Coach. Kouluttajatoiveet ovat myös tervetulleita.

EASEL®Ohjaajat ja Coachit käyttävät työmuotoa vahvistamaan oman työnsä vaikuttavuutta ja omien asiakkaidensa sosiaalisten tunnetaitojen vahvistamiseen mutteivät kouluta ohjattaviaan käyttämään EASEL-työmuotoa omassa asiakastyössään. Menetelmäkoulutusta antavat kolmivuotisen koulutuksen läpäisseet EASEL Trainerit. Jatkuvaan kehitys- ja testaustyöhön perustuvan turvallisuuden ja yhtenäisen laadun varmistamiseksi kaikissa EASELin menetelmä- ja ohjaajakoulutuksissa on vastuukouluttajana EASEL Trainer ja aina yhtenä järjestäjänä EASEL Training Oy.  Sinua palvelevan ydintiimimme yhteystiedot löydät tästä alta.

mari louhi-Norppa

Sekä EASEL-työmuodon kehittäjänä ja EASEL Trainingin toimitusjohtajana vastaan ohjelmiemme ja palvelujemme laadusta. Valmentajana oma erityisvahvuuteni syntyy siitä, että teen töitä hyvin erilaisten asiakaskuntien kanssa ja monenlaisissa rooleissa. Minulla on eri rooleissani terveyden biokemistinä, opettajana, työnohjaajana ja kouluttajana, psykoterapeuttina sekä työyhteisövalmentajana kokemus yli kahdenkymmenen vuoden ajalta niin vaativasta vuorovaikutustyöstä kuin sitä tukevasta valmentamisesta ja luennoimisesta Suomessa ja ulkomailla, päiväkodeista EU-komission esimiehiin Brysselissä. Olin myös yksi kuntatyön kehittämisohjelman KUNTEKO2020 kilpailutetuista asiantuntijoista sekä mm. GreenCare Korkeakoulutuksen ohjausryhmässä. Työkieleni ovat suomi ja englanti.

sp. mari (at) easeltraining.fi   

p.  040 8273452

Anna Lehtiö

Asiakasvastaava – ”Customer Happiness Manager”. Toimin myös yhtenä kouluttajana EASEL -menetelmökoulutuksissa ja vastaan Savikossa koulutuksissa työskentelevien hevostemme ja koiriemme koulutuksesta ja hyvinvoinnista Savikon tallityöntekijän avustuksella. Työkieleni ovat suomi ja englanti. Olen sairaanhoitaja (AMK), ratsastuksen ohjaaja sekä EASEL Coach – työnohjaaja. Valmistun 2021 ensihoitajaksi ja EASEL Traineriksi. Volkkari-projektissa vastaan teknisestä toteutuksesta sekä nuorille suunnatun kokonaisuuden kehittämistyöstä.

sp. anna (at) easeltraining.fi   

p. +358 (0) 40 5525441

Linda mustonen

Olen opintovapaalla varhaiskasvatuksen erityisopettajan virastani ja viimeistelen kasvatustieteen maisteri-opintojani Turun yliopistossa. ET:ssä tarjoan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisten, työyhteisöjen ja esimiesten koulutuksellisia EASEL – työnohjauksia ja olen yksi  EASEL Trainereista.  Olen mukana Volkkari-projektissa kehittämässä varhaiskasvattajille, perusopetuksen henkilöstölle ja lähiesimiehille EASEL – valmennuksia verkkoon.  

sp. info(at)easeltraining.fi       linda.mustonen(at)vihti.fi.

Aila joensuu

 Olen toiminut  yli kymmenen vuoden ajan perusterveydenhuollossa psykologina. Painopisteenä on ollut perheneuvonta ja koulupsykologin työ sekä verkostoyhteistyö ja konsultaatiot. Olen kouluttautunut käyttämään työssäni DDP-terapian menetelmiä ja aloitan perheterapiakoulutuksen syksyllä 2021. EASEL Coach – työnohjaajana työnohjaan mm terveydenhuollon ammattihenkilöitä, päivähoidon ja koulun henkilökuntaa, lastensuojelun työntekijöitä sekä sijaisvanhempia. Olen perehtynyt erityisti traumojen, kiintymyssuhdehäiriöiden sekä lasten ja nuorten itsesäätelyn haasteiden tutkimiseen ja hoitoon.  Psykologian gradussani käsittelin vanhempien uskomusten ja kasvatuskäytäntöjen välistä yhteyttä. EASEL-koulutuksen  päättötyössä tarkastelin erityisesti häpeäkokemusten ja turvallisuuden tunteen merkitystä terapeuttisessa suhteessa sekä muutosprosessissa. Pidän asiakas- ja ohjaustyössä suhteen rakentumisen prosessia erityisen merkittävänä asiana. Valmistun EASEL Traineriksi vuoden 2021 aikana

sp. info(at)easeltraining.fi

Leena hakuli

 Tarjoan tukea erilaisiin työ- ja elämäntilanteisiin, työyhteisöjen kehittämiseen ja kohtaamiseen työnohjauksen (EASEL Coach), yksilövalmennuksen, ratkaisukeskeisen lyhytterapian, konsultoinnin ja kehittämishankkeiden avulla. Lisäksi tarjoan työhyvinvointiin erilaisia luentoja mm. stressinhallinnasta ja palautumisesta sekä Metsään uppoutumisen ohjausta, Metsämieli ohjauksia ja palautumisohjausta. 

Koulutukseltani olen EASEL Coach, terveydenhoitaja YAMK, sairaanhoitaja AMK ja työterveyshoitaja. Valmistun ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi toukokuussa 2021. Olen työskennellyt hoitoalalla yhteensä 16 vuotta, josta hoitotyön vastaavana asiantuntijana 3 vuotta,  esimiehenä 2,5 vuotta ja sairaanhoitajana 8 vuotta. ET:ssä olen mukana myös Volkkari-projektissa kehittämässä terveydenhuollon ammattilaisille ja lähiesimiehille EASEL – valmennuskokonaisuuksia verkkoon.

sp. info(at)easeltraining.fi            leena.hakuli(at) phnet.fi                  www.leenahakuli.com

Katja kiuru

 Tarjoan työnohjaus- ja perheterapiapalveluja Lapissa, mutta pitkän lastensuojelutyön kokemuksen omaavana sairaanhoitajana (ylempi AMK) ja perhepsykoteraopeuttina, työnohjaajana ja EASEL Trainerina minulla on työyhteisöjä ohjauksessani myös muualla Suomessa. ET:ssä toimin yhtenä EASEL – menetelmäkoulutusten kouluttajana. Lisätietoja ja yhteydenotot www.kotatuli.fi