”Meillä on mahtava porukka, mutta huono ilmapiiri”

 

Me ”iiseliläiset” sanomme, että hyvä vuorovaikutuskulttuuri on tietoisesti rakennettava. Huono syntyy yleensä vähän vahingossa ja pikku hiljaa siksi, ettei siihen ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Työhyvinvoinnin turvatekijät, joihin jokainen voi vaikuttaa, ovat omat tunnetaidot ja työyhteisön vuorovaikutuskulttuuri.

Työelämässä tehdään nyt töitä monenlaisten kuormitusten, (yhteis)kunnallisten ja globaalien haasteiden ja muutosten keskellä. Tässä maailmanajassa rajat tulevat helposti vastaan ja ne tulevat vastaan ensimmäisenä niillä, jotka haluavat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja tulla toimeen kaikkien kanssa. Yhteys itseen ja omaan suojaavaan tunne-elämään häiriintyy helposti ja samalla alkaa yhteys toisiin takkuamaan. Kyse ei ole juuri koskaan siitä, että ihmiset olisivat lähtökohtaisesti ilkeitä tai hankalia. Ja jos joskus joku onkin, sillekin on yleensä syynsä ja polku parempaan yhteyteen toisten kanssa. Työn merkityksellisyyden kokemus sekä työyhteisön hyvä vuorovaikutuskulttuuri ja psykologinen turvallisuudentunne ovat tutkitusti sekä työhyvinvoinnin että työsuoritusten laadun merkittävimmät tekijät. Työilmapiirin vaikutus valuu myös vapaa-aikaan ja yksityiselämän ihmissuhteisiin, jolloin kuormitus kasvaa äkkiä silläkin, missä pitäisi elpyä.

Olemme nähneet yli 15 vuoden varrella lukemattomissa työyhteisöissä, että ongelmat on kuitenkin korjattavissa ja ihmisten työnilo ja voimavarat palautettavissa työskentelyllä, joka kohdentuu oikeisiin asioihin. Jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta. Meillä on ammattitaito ja sydän käsitellä tunneherkkiä asioita ja nostaa pinnankin alla olevia jännitteitä käsittelyyn kunnioittavasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Meillä on selkeä toimintamalli, jonka jokaiseen osa-alueeseen on olemassa tiedolliset ja kokemukselliset perustelut sekä vakuuttava näyttö toimivuudesta.

Valmentajillamme on poikkeuksellisen laaja osaaminen, jossa yhdistyvät työelämän ja ihmismielen ymmärrys sekä tunnetaitovalmennuksen osaaminen ja tehokkaan muutostyöskentelyn, stressin hallinnan ja sensitiivisten asioiden käsittelemisen, vuorovaikutuksen haavojen korjaamisen, tunnetaitojen ja itsensä johtamisen fasilitointitaidot.

Me autamme takaisin tasapainoon ja työniloon, mutta pelkän vakauttamisen sijaan me haluamme aina jättää työyhteisöille itselleen työkaluja, joilla he voivat itse huolehtia jatkossa ilmapiiristään ja sisällyttää voimavaroja ja henkistä työhyvinvointia tutkitusti vahvistavat elementit omaan vuorovaikutuskulttuuriinsa. Ajattelemme, että se on paljon järkevämpää ja eettisempääkin, kuin hyödyntää olemassa olevaa tietoa vasta, kun työhyvinvoinnin ja tuottavuuden ongelmat ovat jo niin isoja, että tarvitaan erityisiä toimenpiteitä tai peräti sairaslomia ja terapiaa. Olemme erikoistuneet kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen ja teemme kanssanne jälkihoitoa vaikka metsässä tai pakohuoneissa. Te valitsette paikan ja toiminnan, me fasilitoimme sen tavoitteisiin.

 

Johtuen työmme luonteesta ja salassapitovelvollisuudesta, emme mainosta asiakkaidemme nimillä. Kerromme kuitenkin mielellämme enemmän työskentelystämme ja esittelemme prosessin ja sen perustelut.

 

ota yhteyttä ja kerro, miten voimme olla avuksi!

 

 

Valmennuspäivään osallistuneiden esiin nostamia oivalluksia:

  • Omien tunteiden tunnistaminen ja erottaminen sosiaalisissa tilanteissa syntyvästä ”tunnetartunnasta”
  • Tunteiden säätelyä voi harjaannuttaa, kun oivaltaa ihmisen aivoissa ja kehossa tapahtuvan prosessin. Kemiallisen cocktailin vaikutusten tiedostaminen ja oman tunteiden säätelykyvyn parantaminen ovat tärkeitä avaimia kehityksen tiellä.
  • Omien rajojen määrittely ja ”rajaloukkausten” käsittely. Kyvykkyyden kehittäminen kunnioittavaan tapaan kohdata toinen ihminen. Toisaalta oman ymmärryksen laajentaminen siten, että ei automaattisesti ajattele toisen ”tahallaan” loukanneen, jos ei ole osannut itse sanoittaa omia rajojaan.
  • Kohtaamiskyvyn kehittäminen toista arvostavalla tavalla ja hyväksymällä sen, että vuorovaikutuksessa on kaksi vastuullista osapuolta
  • Itsensä vapauttaminen ennakkokäsityksistä ja turhista olettamuksista
  • Vastuullisuus sosiaalisissa suhteissa
  • Oma käytös ja asenne voi olla ”lukko” tai vastaavasti portti johonkin uuteen.
  • Kyky tuntea myötätuntoa muita kohtaan lähtee myötätunnon kokemuksesta itseä kohtaan

Mari Louhi-Norppa on onnistuneesti yhdistänyt EASEL päiviin vahvaa tieteellistä perustaa mm. neurotieteiden alueelta, joka yhdistyy käytännön esimerkkien kautta kuulijalle ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Voin lämpimästi suositella sekä EASELiä työskentelymuotoa, että Maria vaikuttavana valmentajana / kouluttajana / luennoitsijana”

Kaikille, jotka haluavat sekä menestyä vaativassa työssään että voida hyvin ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistaankin.

© 2020 EASEL Training Oy