työyhteisövalmennuksemme turvaamaan työhyvinvointia ja asiakastyön laatua kuormituksenkin keskellä

 

Väsyneet työyhteisöt sanovat usein, että ”meillä on mahtava porukka, mutta huono ilmapiiri”.  Ammattilaiset haluavat tehdä työnsä hyvin ja kokea olevansa arvostettuja. Työpaikoilla on nyt tehty töitä monenlaisten kuormitustekijöiden ja rakenteellisten ongelmien keskellä jo pitkään ja kokeneidenkin ammattilaisten tunnetaidot alkavat olla koetuksella.

Me ”iiseliläiset” sanomme, että hyvä vuorovaikutuskulttuuri on tietoisesti rakennettava. Huono syntyy yleensä vähän vahingossa ja pikku hiljaa, koska siihen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota ja stressitaso on ollut jo pitkään korkea. Stressitason noustessa väärinymmärrysten ja tahattomien tölväisyjen, ajatusvirheiden, unohdusten, harkintakyvyn ja itsesäätelyn pettämisen todennäköisyys kasvaa, koska hätääntyneet aivot keskittyvät selviämiseen. Mahtava porukka ja huono ilmapiiri ovat siis aivoteknisesti ihan mahdolliset samaan aikaan. Eräänkin pysäyttävän tutkimuksen mukaan (Carmeli 2015)  pelkkä epäkunnioittava puhe laski koehenkilöiden kognitiivista kapasiteettia ja luovaa ongelmanratkaisukykyä 30-60%. Spontaani avuliaisuuskin tippui kokeessa puoleen, kun epäkunnioittavasti puhuttelevan miellettiin olevan auktoriteettiasemassa. Kukaan ei varmasti halua mennä töihin tämän päivän työelämässä puolella aivokapasiteetilla.

Työilmapiirin vaikutus valuu myös vapaa-aikaan ja yksityiselämän ihmissuhteisiin, jolloin kuormitus kasvaa äkkiä silläkin, missä pitäisi elpyä. Ja kääntäen, raskas elämänvaihe yksityiselämässä heijastuu aina jossakin vaiheessa myös töihin. Kun ihminen on ahdistunut, hän hakee -ihan oikein- jotakin osa-aluetta, johon kokee pystyvänsä vaikuttamaan. Usein se on sitten työ, jonka toivoo jotenkin helpottuvan. 

Työssä jaksamisen turvatekijöitä haastavina aikoina ovat jokaisen oma ammattitaito, toimivat rakenteet ja prosessit, sekä työyhteisön hyvä ilmapiiri. Rakenteisiin me emme valmennuksillamme pysty vaikuttamaan, mutta jokaisen omien ammatillisten tunnetaitojen vahvistaminen ja työyhteisön psykologista turvallisuuden tunnetta tukevan vuorovaikutuskulttuurin rakentaminen ovat meidän erityisosaamisaluettamme ja jonkun prosessin kehittäminen toimii usein työyhteisön valitsemana kokemuksellisen harjoituksen välineenä.  

Omien tunnetaitojen vahvistaminen kasvattaa mm. resilienssiä, hyvinvointia ja määrittää yli puolet ammattilaisten työsuorituksen laadusta työstä ja alasta riippumatta (ihmissuhdetyössä vielä enemmän). Psykologista turvallisuuden tunnetta vahvistavan vuorovaikutuskulttuurin rakentamisen hyötyjä ovat tutkitusti parempi tiimityö, lisääntyvä työtyytyväisyys, tuottavuus, laatu, luovuus, työhyvinvointi, sitoutuminen, ja asiakastyytyväisyys. Molempiin voidaan onneksi vaikuttaa silloinkin, kun moneen muuhun asiaan ei työpaikalla siinä hetkessä pystytä. Siksi me keskitymme niihin. Samalla asiakkaamme tutustuvat EASELin systeemiseen lähestymistapaan ja joihinkin perustyökaluihin, joita he voivat halutessaan myöhemmin käyttää myös omassa työssään. 

 

työhyvinvointia, EASEL®-työkaluja ja ammatillisia tunnetaitoja vaativaa vuorovaikutustyötä eri aloilla tekeville työyhteisöille

Meillä on yli 15 vuoden kokemus kiiteltyjen valmennuspäivien ja työnohjauksellisten koulutusten tarjoamisesta. Me tiedämme myös kahden tunnin koulutusten ja yksittäisten valmennuspäivien rajoitteet. Kun halutaan työhyvinvointiaiheista koulutusta jalkautettuna asiakasorganisaation työn erityispiirteisiin, jokainen tietää omasta kokemuksestaankin, että aina ei jaksa ja pelkässä kouluttajavetoisessa valmennuspäivässä on helppo pysyä vähän teflonina, vaikka kuinka iltapäivässä olisi ryhmätöitä. Sama tapahtuu aika ymmärrettävästi työpäivän jatkoksi järjestetyissä työnohjauksellisissa koulutuksissa, joissa pitäisi jaksaa reflektoida teemoja suhteessa omiin ammatillisiin tunnetaitoihin, asiakkaiden/potilaiden/oppilaiden tarpeisiin ja haastaviin tilanteisiin työssään. Työyhteisön on  välttämätöntä itse tietoisesti sisällyttää voimavaroja, työnsä laatua ja henkistä työhyvinvointia tutkitusti vahvistavat elementit vuorovaikutuskulttuuriinsa. Ja jokaisen ammattilaisen on välttämätöntä pysähtyä hetkeksi itsensä äärelle ja ottaa uudet työkalut käyttöön. 

Siksi me olemme rakentaneet nyt myös verkko-oppimisympäristöömme ydinasiat, keskeisen psykoedukaation ja ohjaavia pohdintatehtäviä sisältävät kurssit eri ihmissuhdetyön aloille. Kursseja voidaan hyödyntää valmennustilaisuuden jatkoprosessina ja kertauksena, uusien työntekijöiden perehdytyksessä, tai pääasiallisena työyhteisön sisäistä kehittämistä ohjaavana prosessina. Työyhteisökurssit on rakennettu niin, että itsenäinen omaa tahtia opiskelu ja ryhmäkeskustelut vuorottelevat ja tehtävät varmistavat, että jokaisen ajatukset ja panostus tulevat näkyväksi ja kuulluksi.

 Pelkän ajatusten herättelyn, tiedon jakamisen, motivoinnin ja voimauttamisen sijaan me haluamme aina jättää työyhteisöille itselleen myös työkaluja ja kestäviä sisäisen kehittämisen taitoja. Jokaisessa työyhteisössä on jo olemassa valtavasti osaamista ja sellaista tietoa, jota ulkopuolisella kouluttajalla ei voi olla. Siksi me rohkaisemme työyhteisöjä poimimaan koulutuspäivän tilaamisen sijaan verkkokursseistamme työyhteisöille suunnatun paketin ja fasilitoimaan ainakin ryhmätehtäväkohtaiset keskustelutilaisuudet itse.  Me tuotamme halutessanne verkkokurssin alkuun parin tunnin kick-off – tilaisuuden ja noin 6kk myöhemmin voimme fasilitoida purkukeskustelun. Olemme erikoistuneet kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen ja halutessanne toteutamme kanssanne alku- ja purkutilaisuutenne vaikka TYHY-päivässä metsässä, taidestudiossa tai pakohuoneissa. Te valitsette paikan ja toiminnan, me fasilitoimme sen tavoitteisiinne ja lupaamme unohtumattoman päivän! Mutta työnne ja työyhteisönne kehittämisessä viisaus tuskin löytyy ulkopuolisesta valmentajasta tai nokikahvista. Ammatillisten tunnetaitojen vahvistaminenkin tapahtuu joka tapauksessa ensisijaisesti jokaisen omassa päässä ja toistuvissa arjen tilanteissa. Muutaman kerran yksilö- tai pienryhmätyönohjaus tukee tarvittaessa paremmin kuin koko työyhteisön istuttaminen samaan tilaan saatikka ”linjoille” kamera ja mikki kiinni. Rohkeasti siis töihin! 

Tutustu verkkokursseihimme tästä.  

 

Kriisityönohjausta ja sovittelua

Olemme nähneet yli 15 vuoden varrella lukemattomissa työyhteisöissä, että ongelmat on kuitenkin korjattavissa ja ihmisten työnilo ja voimavarat palautettavissa, mutta vain työskentelyllä, joka kohdentuu oikeisiin asioihin. Jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta. Meillä on ammattitaito ja sydän käsitellä tunneherkkiä asioita ja nostaa pinnankin alla olevia jännitteitä käsittelyyn kunnioittavasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Meillä on selkeä toimintamalli, jonka jokaisen osa-alueen pystymme perustelemaan. Valmentajillamme on lisäksi poikkeuksellisen laaja osaaminen, jossa yhdistyvät työelämän ja ihmismielen ymmärrys sekä tunnetaitovalmennuksen osaaminen ja tehokkaan muutostyöskentelyn ja vuorovaikutuksen haavojen korjaamisen fasilitointitaidot. Kriisiytyneissä ja konfliktoituneissa työyhteisöissä on useimmiten välttämätöntä ottaa ulkopuolinen ammattilainen apuun. Sellaisessa tapauksessa, ota luottamuksellisesti yhteyttä sähköpostitse mari@easeltraining.fi tai varaa maksuton puolentunnin videopuheluaika tästä kalenterista. Mietitään yhdessä miten ja kenen fasilitaattorimme kanssa teidän olisi hyvä työskennellä.

 

ota yhteyttä ja kerro, miten voimme olla avuksi!

Johtuen työmme luonteesta ja salassapitovelvollisuudesta, emme mainosta asiakkaidemme nimillä. Kerromme kuitenkin mielellämme enemmän työskentelystämme ja esittelemme prosessin ja sen perustelut. Ota yhteyttä sähköpostitse info@easeltraining.fi tai varaa maksuton puolentunnin videopuhelu Marin kanssa tästä tai Lindan kanssa tästä.

 

valmennusiltoihin osallistuneet varhaiskasvattajat kertoivat ottavansa mukaan mm.

  • Miten stressi näkyy, turvallisuuden tunteen merkitys kirkastui uudella tavalla
  • Omien tunteiden tunnistaminen ja erottaminen tunnetartunnasta
  • Omien tunteiden säätely, mitä säädellään ja miten, myötäsäätely ja itsesäätelyn opettaminen lapsille
  • Omien rajojen määrittely ja rajaloukkausten käsittely (itse, lapset, huoltajat, työryhmä)
  • 50-50. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen lasta arvostavalla tavalla ja muistaen, että tilanteessa on kaksi vastuullista osapuolta, mutta aikuinen ja ammattilainen on aina omalla tontillaan enemmän vastuussa kuin lapsi
  • Omien asenteiden ja uskomusten tunnistaminen ja mitä me mallinnamme lapsille
  • Miten meidän arvomme näkyvät arjessa lapsille, huoltajille ja uusille työntekijöille – näkyvätkö?
  • Kyky tuntea myötätuntoa muita kohtaan lähtee myötätunnon kokemuksesta itseä kohtaan ja sitä voi opettaa ja opetellaan pienestä asti
  • Mitä kaikkea voi olla lapsen tai huoltajan hankalan käytöksen takana ja miten saada siitä kiireessäkin kiinni, jotta reagoisi oikein
  • Toleranssiympyrä ja purkit…

”Mari Louhi ja Linda Mustonen yhdistivät onnistuneesti EASEL iltamiin vahvaa tieteellistä perustaa mm. neurotieteiden alueelta, joka yhdistyy käytännön esimerkkien kautta osallistujien omaan työhön lasten, perheiden ja kollegojen kanssa. Voin lämpimästi suositella sekä EASELiä tunnekasvatuksen ja ammattilaisten omien tunnetaitojen vahvistamisen menetelmänä, että Maria ja Lindaa vaikuttavina valmentajina”