Psykoterapiaa ja keskusteluapua

 

Jokainen hakee välillä itseään ja tasapainoaan, parhaatkin parisuhteet ajautuvat ajoittain vaikeuksiin ja jonkun läheisen vointi ja toiminta voi huolestuttaa. Joistakin suruista ja elämänkriiseistä on vaikeampi päästä eteenpäin kuin toisista, jotkut reagoivat enemmän kuin toiset. Ihmiset hakevat apua yleensä siinä vaiheessa, kun ahdistuksen ja tunnemylläköiden kanssa ei enää itsekseen pärjätä tai kaivataan ulkopuolista palloseinää vaikeiden kysymysten ratkaisemiseksi.

Olen erikoistunut tunteiden säätelyn ja vuorovaikutuksen pulmiin, vaikeiden elämäntilanteiden, akuuttien kriisien ja burnoutin tehokkaaseen lyhytpsykoterapeuttiseen hoitoon, sekä parien ja (uusio)perheiden tunneyhteyden ja vuorovaikutuskulttuurin parantamiseen sekä lasten ja nuorten tunteidensäätelyn ja käytöksen pulmien korjaamiseen. Asiakkaissani on myös expatriaatteja ja kahden kulttuurin pariskuntia, omine erityiskysymyksineen.

 Lähestymistapani on lämmin ja tukeva, mutta myös kunnioittavasti rehellinen ja suora. Jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta. Lähestyn ihmisenä ja ihmissuhteissa olemisen ongelmia systeemisesti, ymmärrettävinä biopsykososiaalisina ilmiöinä, joiden helpottamiseksi teen vilpittömästi parhaani ja hyödynnän eri terapiasuuntauksia, EASEL –  tunnetaitovalmennuksen työkaluja ja sosiaalisen neurotieteen tutkimustietoa. Monesti tilanteet syntyvät terveistä reaktioista epäterveisiin tilanteisiin. Kukaan ei ole niistä yksin vastuussa enkä usko yhden perheenjäsenen ”korjaamiseen”. Sen sijaan autan kaikkia osapuolia näkemään mihin itse voi vaikuttaa ja minkä korjaavat yhdessä.

Työskentelen joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Yksilö- ja paripsykoterapia-asiakkaani tulevat tyypillisesti terveysvakuutuksensa tai työnantajansa maksusitoumuksella tai itse maksaen tehokkaaseen 3-20 kerran lyhytpsykoterapiaan. Osa asiakkaistani saa kaipaamansa työkalut yhdellä 3 tunnin konsultaatiotapaamisella ja voi ottaa myöhemmin uudelleen yhteyttä, jos kokee tarvetta. Sovimme kaikkien asiakkaitteni kanssa seuraavan käynnin aina edellisen lopulla. Prosessin lopulla asiakas ottaa yhteyttä kaivatessaan seuraavaa vastaanottoaikaa ja vain arviointitapaaminen sovitaan kiinteästi. Näin työskentelymme muotoutuu mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeiden mukaan tapaamisten pituuden, frekvenssin ja prosessin keston osalta. Oma kalenterini täyttyy noin kaksi viikkoa eteenpäin ja pystyn jatkuvasti antamaan myös akuuttiaikoja niitä tarvitseville. Pitkiä KELA:n tukemia kuntoutuspsykoterapioita teen perheterapiassa, kun tarvitaan pitkäkestoista kuntoutusta ja vanhemmuuden tukea lasten ja nuorten tasapainoisen psykososiaalisen kehityksen turvaamiseksi.

Vahvuuksiani psykoterapeuttina tukevat monipuolinen koulutustausta, vahva työelämätuntemus ja myös oma elämä tyttärenä, puolisona, äitinä, mummina, ystävänä, expattina…  Olen systeeminen ja ratkaisukeskeinen perhepsykoterapeutti, EFT-tunnekeskeinen paripsykoterapeutti (koulutuksessa), EASEL Trainer-tunnetaitovalmentaja, terveyden biokemian FM, AmO, ryhmätyönohjaaja-työnohjaajakouluttaja (STOry) ja EponaQuest Instructor. Lisäksi olen perehtynyt eri terapiasuuntauksiin ja menetelmiin lyhyemmissä koulutuksissa ja koulutuksellisissa työnohjauksissa (psykodynaaminen ja kiintymyskeskeinen, HOT, DKT, dialogisuus). Taustastani kliinisessä biokemiassa, fysiologiassa ja biologiassa sekä erityispedagogiikassa tulee kolmen vuosikymmenen kiinnostukseni sosiaaliseen neurotieteeseen, turvallisuudentunteen merkitykseen ja stressin vaikutuksiin kognitiiviseen kapasiteettiin, oppimiseen ja vuorovaikutukseen työyhteisöissä ja perheissä.

Olen tehnyt yli kaksikymmentä vuotta eri rooleissani itselleni äärettömän rakasta työtä ns. haastaviksi koettujen lasten ja nuorten kanssa, mutta pohjimmiltaan kaiken muunkin työni pyrkimys on auttaa lapsia. Työskentelen aikuisten kanssa, jotta mahdollisimman monella lapsella olisi ympärillään mahdollisimman tasapainoisia ja tunneälykkäitä aikuisia. Ammattilaisten pitäisi pystyä huolehtimaan omalla vahtivuorollaan ja vanhempien omallaan turvallisuudentunteesta, tunneilmapiiristä, vuorovaikutuskulttuurista ja siitä mitä lapsille mallintavat. Tehtävä on kauaskantoinen. Opettajat ja muut merkitykselliset aikuiset pysyvät mielessä vuosikymmeniä. Vanhempien parisuhde on lasten koti eronkin jälkeen.

 

”Marilla on sydän, osaaminen ja työkalut saada aikaan positiivinen muutos riippumatta ihmisten iästä, asemasta, koulutustaustasta, sukupuolesta tai kulttuurista ja kaikkein vaikeimmissakin, muutosvastarintaisimmissa tilanteissa”.

”I’ve worked with people like Mari for the past 15 years in helping businesses grow. After just 30 minutes with Mari I was blown away. She has such a wide area of expertise that she is able to help individuals and companies faster than anybody else… I’ve worked with therapists, business coaches, life coaches, performance coaches, impact coaches, you name it. And I am yet to meet somebody who actually understands how to impact and empower people better”

 

Huomioithan

Nyt Covid-19 – epidemian aikana annan aikoja vain etävastaanotolleni. Etäpsykoterapia on tutkimustenkin mukaan yhtä tehokasta. Sinun on kuitenkin tärkeä kuulostella omia toiveitasi. Myös etävastaanotollani pystyn näyttämään työkaluja, teettämään pohdintatehtäviä ja tunneyhteyttänne syventäviä vuorovaikutusharjoituksia, ja sovittelemaan kovaäänisiäkin konflikteja. Normaaliaikana voit tulla vastaanotolleni myös Brysselissä, Helsingissä ja Savikon Tilalla Vihdissä www.savikontila.fi .

 

Mitä vastaanotollani tapahtuu

Ensimmäisellä tapaamisellamme pyydän sinua kertomaan minulle itsestäsi ja tilanteestasi sen verran, kuin koet tarpeelliseksi minun tietää, jotta voin olla sinulle avuksi. Myöhemmissä tapaamisissa pyydän sinua kertomaan kuulumisiasi, mihin edellinen kertamme ja mahdolliset kotitehtävät sinua johdatti, ja kirkastamme yhdessä mitä sillä tapaamisella olisi hyvä käsitellä.

 

Aloituskäynnillä kysyn tyypillisesti seuraavat kysymykset:

  • mikä kaikki on hyvin, toimivaa, arvokasta, mitä et halua menettää?
  • minkä olisi muututtava nyt nopeasti, jotta sinä alkaisit voida paremmin?
  • mitä olet itse valmis tekemään?
  • mitä toivot minulta? muilta – keneltä?

Akuutit ahdistusta aiheuttavat tilanteet vaativat nopeaa ratkaisukeskeistä vakauttamista, tunteiden kuulemista ja apua niiden säätelyyn, ajatusten jäsentämistä ja ensimmäisten pienienkin ratkaisujen löytämistä, jotta stressitaso alkaa laskea. Joskus taas on ihan vaan surutyön paikka.  Palloseinätarpeessa taas jäsentelemme, määrittelemme maastokartan ja laitamme sitten Sherlock Holmes – hatut päähän ja lähdemme johtolankojen perään. Tutkimme tunnereaktioitasi, ajattelumalleja, uskomuksia ja tarpeita. Pyrimme yhdessä ymmärtämään turvallisuudentunteen merkitystä, kokemushistoriaasi sekä mikä kaikki tässä hetkessä ylläpitää pulmaasi. Jaan keskustelumme lomassa kokemuksiasi selittävää (tutkimus)tietoa ja avaamme ihmisen mielen tyypillisiä reaktioita ja hyvien ihmissuhteiden rakentumista tiettyjen visuaalisten EASEL – työkalujen avulla.

Etsimme muutoskohteita ajattelukaavoissa, tunteiden säätelyssä, toiminnassa ja valinnoissa, vuorovaikutuksessa  ja hyvinvoinnin turvatekijöissä. Jos tehdään niin kuin on ennenkin tehty, saadaan mitä on ennenkin saatu. Terapiaprosessi on aina kuulluksi ja autetuksi tulemisen lisäksi oppimis- ja muutosprosessi. Muutos on elämässä väistämätöntä, mutta kasvu on vapaaehtoista.

 

Ole yhteydessä sähköpostitse, jos haluat ajan.

mari@easeltraining.fi

mari@mindguard.be

 

In English : www.mindguard.be