lyhytPsykoterapia ja mindguard coaching

 

Mielesi on tärkein voimavarasi ja työkalusi. Pidäthän siitä hyvää huolta.

Haluat menestyä työssäsi ja olla hyvä siinä, mutta haluat myös jaksaa olla läheisiäsi varten ja nauttia elämästäsi? Hyvät ihmissuhteet ovatkin kaikkien aikuiselämän pitkittäistutkimusten mukaan tärkeintä terveydelle ja onnellisuudelle. Tämä maailmanaika, työelämä ja informaatiotulva haastavat kuitenkin monella tavalla. Eräs äiti tuskaili kerran, onko edes mahdollista saada samaan perheeseen mahtumaan kahta uraa, onnellista parisuhdetta ja tasapainoisia lapsia. On se mahdollista, mutta lapset ovat myös armottomin barometri meidän aikuisten omalle tasapainolle, parisuhteen laadulle, ja tunneilmapiirille ympärillä.

Jokainen hakee välillä itseään ja tasapainoaan, parhaatkin parisuhteet ajautuvat ajoittain vaikeuksiin ja jonkun läheisen vointi ja toiminta voi huolestuttaa. Joistakin suruista ja elämänkriiseistä on vaikeampi päästä eteenpäin kuin toisista. Joudumme ehkä selviytymään työuupumuksesta. Jotkut ongelmat pulpahtavat pintaan navigoidessamme psykososiaalisen kehityksen vaiheita kuten varhaisaikuisuus tai keski-ikä. Moniin ympäristön kuormitustekijöihin emme välttämättä pysty vaikuttamaan ja vuorovaikutustilanteissakin meillä on 50% ja toisella oma puolikkaansa, mutta omaan sisäiseen tunne-elämäämme, ajattelutapoihimme, reaktioihimme, ja valintoihimme pystymme. Ajoissa haetusta ja oikeisiin asioihin kohdennetusta lyhytpsykoterapeuttisesta tuesta on tutkitusti monille apua jo muutamalla tapaamiskerralla. Keskimäärin prosessit ovat 3 – 20 tapaamista.

“Iso kiitos vielä viime viikon tapaamisestamme. Siitä oli valtavan paljon apua, ja omat fiilikset ovat sen jälkeen olleet paremmat kuin pitkään aikaan.” Uusi asiakas, johtaja nopeatempoisella alalla 

Lyhytpsykoterapiasta

Ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina olen erikoistunut lyhytpsykoterapiaan, jonka osaamista syvennän edelleen KAT – lyhytterapiakoulutuksessa. Systeemisenä perhepsykoterapeuttina olen erikoistunut tunnekeskeiseen pariterapiaan, perhedynamiikan haasteisiin, sekä lasten ja nuorten tunnesäätelyn ja käytöksen pulmiin.

Lyhytpsykoterapia kehitettiin 1970-luvulla ja on nykyisin näyttöön perustuva, tehokkaaksi osoitettu terapiamuoto erityisesti lievistä tai keskivaikeista masennus- ja ahdistusoireista, työuupumuksesta, ihmissuhdeongelmista tai elämänvaiheisiin liittyvistä sopeutumishaasteista kärsiville. Lyhytpsykoterapia on matalan kynnyksen työmuoto, joka pyrkii hyödyntämään asiakkaan omia voimavaroja ja auttamaan häntä tunnistamaan, ymmärtämään ja ratkomaan tilanteita tarkoituksenmukaisella tavalla nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Tyypillisesti asiakkaillani on tapaamisia 6-20, jolloin tapaamisten väliä harvennetaan vähitellen tai asiakas ottaa yhteyttä kaivatessaan taas palloseinää. Mutta, kun tukea haetaan ajoissa, monet kokevat saaneensa lisää ymmärrystä ja työkaluja jo 3 tapaamisessa. Tavoitteeni on lyhyin mahdollinen prosessi, jossa asiakas kokee saaneensa tarvitsemansa tuen ja työkaluja! Moni on sen jälkeen siirtynyt coaching-asiakkaakseni ja palaa päivittämään tilannettaan ehkä muutaman kerran vuodessa.

Myös tunnekeskeinen pariterapia on vahvasti näyttöön perustuva työmuoto. Parisuhteen vaikeuksissa ei ole kyse ongelmista, jotka vaativat käytännön ratkaisuja, vaan kyse on tunneyhteyden katkoksista, jotka luovat turvattomuutta parisuhteeseen. Kun parisuhteessa on turvallinen tunneyhteys, puolisot pystyvät yhdessä ratkomaan vaikeuksiaan ja arjen haasteita. Tunnekeskeisessä parityöskentelyssä aikuisten rakkaussuhde ymmärretään tunnesuhteena, jossa jokainen kaipaa tulla rakastetuksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tunnekeskeisessä pariterapiassa keskitytään siihen, mitä pariskunnan välillä tapahtuu silloin, kun yhteys katkeilee, ja miten itseään toistavia vuorovaikutuskehiä pysäytetään ja turvallinen tunnesuhde, tai ainakin hyvä yhteistyösuhde eron jälkeen, rakennetaan. Samalla opitaan paljon itsestä ja toisesta. Työskentelyn taustalla vaikuttaa teoria kiintymyssuhteesta. 

MindGuard – coaching liikkuu sparrauksen, valmennuksen ja lyhytterapeuttisen tuen rajapinnassa

“MindGuard” tulee toimitusjohtaja-asiakkaaltani, joka vuosia sitten lausui ammatillisesti haastavan ajanjakson pyörteissä, että “joillakin on valmentajia ja henkivartijoita, mutta sinä olet mielenvartijani”.

Työnohjaus- ja coaching- prosesseissa tuen vaativaa vuorovaikutustyötä tekeviä ammattilaisia ja heidän lähiesihenkilöitään, sekä yritysten avainhenkilöitä ja tiimejä läpi haastavien ajanjaksojen, pysymään tasapainossa tunnetasolla kuormittavissakin työtilanteissa, sekä vahvistamaan työhyvinvoinnin turvatekijöitä kuten työyhteisön psykologista turvallisuuden tunnetta. Vaikuttavuuden maksimoimiseksi MindGuard Coaching yhdistää perinteiseen coachingiin lyhytpsykoterapeuttisen osaamisen ja EASEL – tunnetaitovalmennuksen työkaluja.

“I’ve worked with people like Mari for the past 15 years in helping businesses grow. After just 30 minutes with Mari I was blown away. She has such a wide area of expertise that she is able to help individuals and companies faster than anybody else… I’ve worked with therapists, business coaches, life coaches, performance coaches, impact coaches, you name it. And I am yet to meet somebody who actually understands how to impact and empower people better than Mari”. Business consultant, Silicon Valley

Taustastani

jo 20 vuoden kokemus työyhteisövalmentajana, vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien eri alojen ammattilaisten kouluttajana ja coachina Suomessa ja ulkomailla, työnohjaajana (STOry) sekä 10+ vuotta laillistettuna psykoterapeuttina.  Löydät minut terveydenhuollon ammattilaisten rekisteristä nimellä tai numerolla 01004529903 sekä listan tärkeimmistä koulutuksistani sivun alareunasta.

 Olen erikoistunut…

negatiivisen stressin syntymiseen ja vaikutuksiin oppimiseen ja vuorovaikutuskulttuuriin töissä, kouluissa, perheissä jne.  Tunnesäätelyn ja henkilökohtaisen kasvun tukemiseen. Elämänkriisien ja burnoutin tehokkaaseen lyhytpsykoterapeuttiseen hoitoon. Parien ja (uus)perheiden tunneyhteyden ja vuorovaikutuskulttuurin parantamiseen, sekä expatriaatti – elämän erityiskysymyksiin. Lasten ja nuorten käytöksen pulmien kohtaamiseen kodeissa, koulussa, varhaiskasvatuksessa, ja sijaishuollossa niin, että terapeuttiset elementit saadaan arkeen. Coaching – asiakkaani tulevat työelämän eri aloilta ja tehtävistä – yritysmaailmasta, sote-aloilta, koulumaailmasta, kuntatyöpaikoilta, organisaatioista kuten YK ja EU-komissiosta jne.

”Marilla on sydän, osaaminen ja työkalut saada aikaan positiivinen muutos riippumatta ihmisten iästä, asemasta, koulutustaustasta, sukupuolesta tai kulttuurista ja kaikkein vaikeimmissakin, muutosvastarintaisimmissa tilanteissa”. Psykoterapeutti – lastensuojelutyöntekijä, Suomi

Lähestymistapani on lämmin ja tukeva, mutta myös kunnioittavasti rehellinen ja suora. Jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta. Lähestyn ihmisenä ja ihmissuhteissa olemisen ongelmia systeemisesti, ymmärrettävinä biopsykososiaalisina ilmiöinä. Monesti tilanteet syntyvät terveistä reaktioista epäterveisiin tilanteisiin. Kukaan ei ole niistä yksin vastuussa enkä usko yhden perheenjäsenen tai työntekijän ”korjaamiseen”. Sen sijaan autan sinua näkemään mihin itse voit vaikuttaa, miten, ja mihin et.

Löydät lisää tietoa ja palautteita työstäni www.easeltraining.fi

 

Hinta- ja yhteystiedot vastaanotolleni

Vastaanotto Helsingissä ja Espoossa Terveystalossa. Varaa aika Terveystalon verkkosivuilta, asiakaspalvelusta tai työterveyshuoltosi kautta. 

Etävastaanotto sekä vastaanotto Savikon Tilalla Vihdissä kokemuksellisuuteen painottuvaan työskentelyyn.  Lyhytpsykoterapia 110€/45min , pari- ja perheterapia 220€ 90min .  Varaa aika laittamalla sähköposti osoitteeseen mari(at)easeltraining.fi

Etätyönohjaus- ja coachingtapaamisten laskutusperuste on 150€/60min +ALV Lähiohjauksissa hintaan lisätään matkakorvaus. EASEL Trainingin hinnaston mukaan lukien matkakorvaustaulukon löydät osoitteesta www.easeltraining.fi etusivun alareunasta.

 

Miten voit valmistautua ensimmäiseen tapaamiseemme?

Ensimmäisellä tapaamisellamme pyydän sinua kertomaan minulle itsestäsi ja tilanteestasi sen verran, kuin koet tarpeelliseksi minun tietää, jotta voin olla sinulle avuksi. Kirkastamme yhdessä mitä sillä tapaamisella olisi hyvä käsitellä ja mikä on tavoitteesi. Kysyn tyypillisesti seuraavat kysymykset:

  • mikä kaikki on hyvin, toimivaa, arvokasta, mitä et halua menettää?
  • mihin kaipaat keskusteluapua ja palloseinää? minkä olisi muututtava nyt nopeasti, jotta sinä olisit tyytyväisempi / alkaisit voida paremmin?
  • mikä on toiveesi, mikä olisi sinusta hyvä tavoite työskentelyllemme? 
  • mitä ole valmis itse tekemään?
  • mitä toivot minulta? muilta – keneltä?

Näitä kysymyksiä voisit miettiä jo etukäteen, mikäli haluat. Ainoa vaatimukseni sinulle on, että sen minkä jaat, jaat rehellisesti. Mihinkään kysymykseeni yhteistyömme aikana sinun ei tarvitse vastat, jos et halua tai osaa. Kerron kyllä, jos tarvitsen vastauksesi johonkin kysymykseen.

Seuraavilla tapaamisillamme laitamme yhdessä Sherlock Holmes – hatut päähän ja lähdemme johtolankojen perään. Tutkimme tunnereaktioitasi, ajattelumalleja, uskomuksia, tavoitteitasi, toiveitasi ja tarpeitasi. Pyrimme yhdessä ymmärtämään nykyhetkeäsi, kokemushistoriaasi sekä mikä kaikki tässä hetkessä ylläpitää pulmaasi. Akuutit tilanteet vaativat nopeaa ratkaisukeskeistä vakauttamista, tunteiden kuulemista ja apua niiden säätelyyn, ajatusten jäsentämistä ja ensimmäisten pienienkin ratkaisujen löytämistä, jotta stressitaso alkaa laskea. Joskus taas on ihan vaan surutyön paikka. Historiassa on tärkeä vierailla sen verran, että ymmärtää, miten se vaikuttaa nykyhetkessä. Jaan keskustelumme lomassa kokemuksiasi selittävää (tutkimus)tietoa ja visuaalisia EASEL – työkaluja. Niistä on sinulle hyötyä jatkossakin. Ennen kaikkea vahvistamme sinun hyvinvointisi turvatekijöitä, itsetuntemustasi, työkalujasi tulevaisuutta varten, ja voimavarojasi kohti tavoitteitasi.

Käy myös katsomassa verkkokurssejamme !

osoitteessa https://easeltrainingonline.fi Yksilökurssi käsittelee kaikkia keskeisiä tunnetaitojen osa-alueita sopivasti etäännytettynä työ- ja yksityiselämän näkökulmasta. Saat kurssista yhden terapiatunnin hinnalla koko päivän edestä tietoa ja työkaluja n. 30 minuutin videoluennoilla ja lyhyissä lukupaketeissa, sekä pohdintatehtäviä ohjaamaan teemojen peilaamista omaan elämääsi. Jos jaksat käydä materiaalin läpi ensin omaa tahtiasi, kirjoitathan ylös millaisia ajatuksia, muistoja ja tunteita sinussa herää minkäkin teeman kohdalla. Ne ovat meille hyviä johtolankoja ja keskustelun aiheita. Pystyn sitten vastaanotolla olemaan paljon nopeammin sinulle avuksi.

Huomioithan

Lyhytpsykoterapia etävastaanotolla suojatun videopuheluyhteyden kautta on tutkimustenkin mukaan monessa tilanteessa yhtä tehokasta kuin tapaamiset lähivastaanotolla. Sinun on kuitenkin tärkeä kuunnella itseäsi ja valita sen pohjalta lähi- tai etävastaanotto. Lähivastaanottoni on 09/ 2023 alkaen Helsingissä ja Espoossa Terveystalossa.  Kauden 2020 – tammikuu 2024 Savikon Tila Vihdissä on laajassa remontissa ja asiakastyötilat käytössä vain ajoittain. Ennen vuotta 2024 en  ota uusia asiakkaita KELA – terapiaan. 

Koulutustaustani

Ratkaisukeskeinen yksilö- ja perhepsykoterapiakoulutus (120op)  2013 Julkiterhikki nro 01004529903, KELA-pätevyys nuoret ja perheet. Potilasvastuuvakuutukset: Suomessa If SPS0002797213, Belgiassa ja etäterapioissa asiakkaan sijainnista riippumatta Furassur BV 37.940.583

Tunnekeskeisen pariterapian erikoistumiskoulutus (30 op) 2020

KAT – lyhytterapiakoulutus (30 op), Shortum, valmistuminen 03 / 2024.

Ryhmätyönohjaaja (60op) 2008 

Ammatillinen Opettaja (60 op) , aineenopettajapätevyys 1999. Pedagogiset opinnot erityispedagogiikassa (30 op), erikoistunut sosioemotionaaliseen oppimiseen (SEL, www.casel.org). Teoriaopinnot AMS Montessori early childhood – opettajakoulutus 2003-2004 .

FM terveyden biokemia 1991

Muuta: Eponaquest Instructor (2004, USA), EAGALA level 1 (2006 UK), BHS riding instructor (1983 UK) Lukuisia lyhyitä koulutuksia Suomessa ja ulkomailla mm. aiheista DDP, DKT, HOT, realiteettiterapia, traumatietoisuus. Oma koulutuspsykoterapia ja työnohjaus psykodynaamisessa viitekehyksessä.

 

In English : www.mindguard.be