Ilmoittaudu valmennuksiin

 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen EASEL Training Oy:n järjestämiin koulutuksiin on sitova oheisin peruutusehdoin. Niiden tavoite on mahdollistaa erinomaisten koulutusten järjestäminen sen kokoisissa ryhmissä, että meillä on aikaa keskusteluille ja osallistujien omille kokemuksille sekä substanssisisältöjen räätälöimiselle yhdessä osallistujien kanssa päivien aikanakin. Tasapuolisuuden vuoksi täytämme koulutuspaikat hakuedellytykset täyttävistä hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä. Useimpiin koulutuksiimme on jatkuva haku ja ryhmät täyttyvät pitkälti jo kuukausia, jopa vuoden, ennen koulutuksen alkamista. Osallistumisesi muuttuu sitovaksi hakemukseen sähköpostitse saamasi hyväksymisilmoituksen myötä. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ja teet sen kirjallisesti ennen kuin saat ensimmäisen maksueräsi laskun (eräpäivä 30 pv ennen koulutuksen alkua), on osallistumisesi peruutus maksuton. 30 – 7 päivää ennen ensimmäistä koulutuspäivää tehdystä peruutuksesta joudumme velottamaan puolet koulutuksen hinnasta. Pidätämme oikeuden periä koko koulutushinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa 7 päivää ennen koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen.
Usean lähijakson sisältävissä koulutuksissamme on ryhmän ja prosessinomaisuuden vuoksi läsnäolovelvoite ja poissaolon korvauskäytännöistä tulee neuvotella vastuukouluttajan kanssa erikseen. Mikäli osallistuja keskeyttää usean lähijakson sisältävän koulutuksen terveydellisistä tai elämäntilanteellisista syistä, hän voi kuitenkin ilman lisämaksua jatkaa koulutuksensa loppuun seuraavan alkavan koulutusryhmän mukana. EASEL Training laskuttaa silloin koulutuksen kokonaisuudessaan sopimuksen mukaisesti alkuperäisessä aikataulussa. Peruutustilanteessa ennen koulutuksen ensimmäistä lähijaksoa tilalle voi tulla samasta organisaatiosta toinen hakuedellytykset täyttävä osallistuja. Koulutuksen käynnistyttyä ryhmät suljetaan. Peruutuksen ja osallistujan vaihtumisen ilmoituksen tulee tapahtua sähköpostitse info@easeltraining.fi ja edellyttää vastausähköpostia EASEL Trainingilta.

EASEL Training Oy:llä on ilman korvausvelvollisuutta oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 7 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa, jolloin jo maksetut koulutusmaksut palautetaan asiakkaille. EASEL Trainingilla on ilman korvausvelvollisuutta oikeus siirtää aloitusajankohtaa tai vaihtaa koulutustiloja 100km etäisyydellä ilmoitetusta 15 päivää ennen koulutuksen alkua.