Yhteystiedot

Puhelin:

+358 40 8273452

 

LY-tunnus FI 2416155-4

Osoite:

EASEL Training Oy

Savikon Tila

Luolaistentie 201

03430 Jokikunta, Finland

Facebook:  www.facebook.com/EaselTraining

Kerrothan kuinka voimme parhaiten palvella Sinua ja teidän työyhteisöänne!

3 + 2 =

Tilausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan EASEL Training Oy:n (ET:n) avoimiin koulutuksiin ja maksullisiin palveluihin ellei kyseisen koulutuksen tai palvelun tietojen yhteydessä ole toisin todettu. Ilmoittautuessaan koulutukseen, varatessaan ajan tai tilatessaan edustamalleen yhteisölle palvelun asiakas samalla hyväksyy nämä sehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Asiakas saa vahvistuksen ilmoittautumisestaan / tilauksestaan sähköpostitse ja se muuttuu silloin molempia osapuolia sitovaksi.

EASEL Training sitoutuu huolehtimaan tarjoamiensa palvelujen laadukkaasta toteutuksesta sopimusten mukaisesti. Ilmoittautumis- ja tilauskäytännöt Otamme tilauksia ja ilmoittautumisia vastaan vain kirjallisesti sähköpostilla.
Avoimiin koulutuksiin hinnat ja ilmoittautumiskäytäntö on kuvattu kunkin koulutuksen kuvauksen yhteydessä ja ilmoittautuminen katsotaan sitovaksi kun ilmoittautuja on saanut vahvistusviestin. Terapia- ja työnohjausaikojen periaatteet on kuvattu niiden vastaavilla sivuilla. Ajanvarauksissa tulee käydä ilmi vähintään osallistujan nimi- ja laskutusosoite sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite ja maksajan ollessa joku muu, hänen yhteystietonsa. Ajanvaraus muuttuu sitovaksi EASEL Trainingin lähettämän vahvistusviestin myötä. Tilauskoulutusten ja -luentojen osalta sopimus katsotaan syntyneeksi kun molemmat osapuolet ovat sähköpostitse hyväksyneet sisältökuvauksen, ajankohdan ja hinnoittelun.

Peruutusehdot
Palvelutilaukset ja ilmoittautuminen EASEL Training Oy:n järjestämiin koulutuksiin on sitova. Tasapuolisuuden vuoksi ET täyttää koulutuspaikat ko kurssin hakuedellytykset täyttävistä hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä jo ilmoittautumisajan kuluessa. Mikäli osallistuminen perutaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä, on osallistumisen peruutus maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa 7 päivää ennen koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen. Mikäli osallistuja keskeyttää usean lähijakson sisältävän koulutuksen terveydellisistä tai elämäntilanteellisista syistä, hän voi ilman lisämaksua jatkaa koulutuksensa loppuun seuraavan alkavan koulutusryhmän mukana, mutta ET laskuttaa koulutuksen kokonaisuudessaan sopimuksen mukaisesti. Usean lähijakson sisältävissä koulutuksissamme on ryhmän ja prosessinomaisuuden vuoksi läsnäolovelvoite ja poissaolon korvauskäytännöistä tulee neuvotella vastuukouluttajan kanssa erikseen. Peruutustilanteessa ilmoittautujan tilalle voi ilman lisämaksua tulla samasta organisaatiosta toinen hakuedellytykset täyttävä osallistuja. Peruutuksen tulee tapahtua sähköpostitse.

ET täyttää terapia- ja työnohjausajanvarauskalenterin varausjärjestyksessä. Peruutus on maksuton, mikäli se tehdään viimeistään 7 pv ennen varattua aikaa eikä ET pysty tarjoamaan vaihtoehtoista aikaa. Jos asiakas peruuttaa myöhemmin tai jättää saapumatta tapaamiseen, veloitamme 50%.

Tilauskoulutusten ja -luentojen viimeinen peruutusajankohta sovitaan sitovasti tilaajan kanssa tilauksen hyväksymisen yhteydessä. Sen jälkeen tapahtuvissa peruutuksissa veloitetaan 50% laskun kokonaissummasta. ET pidättää oikeuden voida sairastapauksen vuoksi vaihtaa sovittua kouluttajaa toiseen EASEL Trainer – tasoiseen kouluttajaan.

ET pidättää oikeuden peruuttaa työpaja tai koulutus, jos vähimmäisosallistujamäärä ei toteudu. Tällöin jo maksetut suoritukset palautetaan täysimääräisesti, mutta ET ei vastaa asiakkaalle mahdollisista muista jo aiheutuneista kuluista (matkalippu, hotellivaraus tmv). Jos ajankohta tai sijainti EASEL Trainingin taholta joudutaan muuttamaan eikä uusi aika tai paikka sovi asiakkaalle, EASEL Training palauttaa 100% maksetuista ennakkomaiksuista mutta ei muita mahdollisia ennakkoon asiakkaalle koituneita kustannuksia (matkalippu ymv). Mikäli asiakkaan coaching- tai terapia-aika joudutaan ET:n puolesta perumaan, tarjoamme asiakkaalle vaihtoehtoista aikaa. Mikäli sopivaa uutta aikaa ei löydetä, tilaus peruuntuu kuluitta molemmille osapuolille.

Tilatuissa yritysvalmennuksissa tilauksen kirjallinen peruutus on maksuton 30 pv ennen tilaisuutta, 2- 30 päivää ennen tulevista peruutuksista laskutus on 50% ja 48 tunnin sisällä tehdyistä peruutuksista joudumme laskutamaan ko tilaisuuden koko hinnan. Tilaisuutta on tilaajan toiveesta mahdollista maksutta siirtää enintään kuukaudella, mikäli yhteinen sopiva aika löytyy. EASEL Training pidättää oikeuden lähettää ensisijaisesti tilaisuuteen valitun kouluttajan tilalle toisen EASEL Trainerin, mikäli ensisijaisesti tilattu kouluttaja on sairauden vuoksi estynyt eikä tilaisuutta ole mahdollista yhdessä tilaajan kanssa sopien siirtää.
Työnohjaus- ja sparraustilauksissa peruutus on maksuton 48h ennen varattua tapaamista. Jos tilaaja sen hyväksyy, EASEL Training lähettää ensisijaisesti sparraustilaisuuteen valitun työnohjaajan tilalle toisen EASEL Coachin, mikäli ensisijaisesti tilattu kouluttaja on sairauden vuoksi estynyt. Vaihtoehtoisesti, mikäli tilaaja niin haluaa, sparraajan yllättävän sairauden estäessä tilaisuuden se siirretään.

Laskutus

Koulutusten ja muiden palvelujen hinnat löytyvät kunkin esittelystä. Hinta sisältää esittelyssä mainitut asiat. EASEL Training lähettää koulutusten ja työpajojen osallistumismaksusta laskun ennen koulutuksen alkua ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen tai asiakkaan toivomuksesta postitse laskutusosoitteeseen. Maksuehto on pääsääntöisesti 14 päivää netto laskun päiväyksestä ellei toisin ole sovittu. Pitkissä koulutuksissa kurssimaksu on sopimuksella jaettavissa tasasuuriin korottomiin maksueriin ja ensimmäinen erä laskutetaan ennen koulutuksen alkua.

Työnohjaus- ja terapia-ajat maksetaan sopimuksen mukaan kunkin tapaamisen yhteydessä kuittia vastaan tai laskulla kuukausittain.

Tilauskoulutukset ja -luennot laskutetaan sopimuksen mukaan.

Maksamattomat laskut siirtyvät perintätoimistolle kahden muistutuslaskun jälkeen.

Mikäli verokanta tai muu viranomaismaksu muuttuu, pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.