Yhteystiedot

Puhelin:

+358 40 8273452

 

LY-tunnus FI 2416155-4

 

 

Sähköpostiosoite:

info@easeltraining.fi

mari@easeltraining.fi

anna@easeltraining.fi

 

Osoite:

EASEL Training Oy

Savikon Tila

Luolaistentie 201

03400 Vihti, Finland

Facebook:  https://www.facebook.com/EaselTraining

Linkedin:  https://www.linkedin.com/company/easel-training-oy/?viewAsMember=true

 

Kerrothan kuinka voimme parhaiten palvella Sinua ja teidän työyhteisöänne!

11 + 12 =

Tilausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan EASEL Training Oy:n (ET:n) avoimiin koulutuksiin ja maksullisiin palveluihin ellei kyseisen koulutuksen tai palvelun tietojen yhteydessä ole toisin todettu. Ilmoittautuessaan koulutukseen, varatessaan ajan tai tilatessaan edustamalleen yhteisölle palvelun asiakas samalla hyväksyy nämä sehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Asiakas saa vahvistuksen ilmoittautumisestaan / tilauksestaan sähköpostitse ja se muuttuu silloin molempia osapuolia sitovaksi.

EASEL Training sitoutuu huolehtimaan tarjoamiensa palvelujen laadukkaasta toteutuksesta sopimusten mukaisesti. Ilmoittautumis- ja tilauskäytännöt Otamme tilauksia ja ilmoittautumisia vastaan vain kirjallisesti sähköpostilla.
Avoimiin koulutuksiin hinnat ja ilmoittautumiskäytäntö on kuvattu kunkin koulutuksen kuvauksen yhteydessä ja ilmoittautuminen katsotaan sitovaksi kun ilmoittautuja on saanut vahvistusviestin. Terapia- ja työnohjausaikojen periaatteet on kuvattu niiden vastaavilla sivuilla. Ajanvarauksissa tulee käydä ilmi vähintään osallistujan nimi- ja laskutusosoite sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite ja maksajan ollessa joku muu, hänen yhteystietonsa. Ajanvaraus muuttuu sitovaksi EASEL Trainingin lähettämän vahvistusviestin myötä. Tilauskoulutusten ja -luentojen osalta sopimus katsotaan syntyneeksi kun molemmat osapuolet ovat sähköpostitse hyväksyneet sisältökuvauksen, ajankohdan ja hinnoittelun.

Peruutusehdot

Työyhteisöt

Ellei toisin sovita, tilauksen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta. Jos peruminen tapahtuu viimeistään 7 vuorokautta ennen tilaisuutta, veloitetaan 50 prosenttia hinnasta. Sen jälkeen veloitetaan koko maksu ilman matkakuluja. Mikäli palveluntuottaja on äkillisen sairastumisen tmv. ennakoimattoman ja väistämättömän syyn vuoksi kykenemätön sovittuun tapaamiseen, EASEL Training tiedottaa asiakasta välittömästi ja pyrkii järjestämään toisen EASEL Trainer – tasoisen valmentajan asiakkaan tilaisuuteen vähintään etäyhteydellä, tai sopii asiakkaan toivomuksesta tilaisuuden siirtämisestä. Mikäli palveluntuottaja on estynyt, tilalle ei saada ketään eikä siirto onnistu, asiakkaalle palautetaan koko jo maksettu summa 24 tunnin sisällä. Siirto- ja peruutustapauksessa EASEL Training ei vastaa mahdollisista asiakkaalle syntyvistä kuluista.

Yksilötyönohjaus/coaching, MindGuard ja psykoterapia

Työnohjaus- ja terapiavastaanottoajan peruminen on maksutonta 24h ennen. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta laskutetaan 110€ varatun ajan pituudesta riippumatta.

Menetelmäkoulutukset ja työpajat

Tavoitteemme on mahdollistaa erinomaisten koulutusten järjestäminen niin pienissä ryhmissä, että meillä on aikaa keskusteluille ja osallistujien omille kokemuksille sekä substanssisisältöjen räätälöimiselle yhdessä osallistujien kanssa. Siksi ilmoittautuminen koulutuksiimme ja työpajoihimme on sitova oheisin peruutusehdoin:

Kaikille avoimen haun koulutuksiimme on jatkuva haku ja ryhmät täyttyvät pitkälti jo kuukausia ennen koulutuksen alkamista. Ryhmät pidetään kuitenkin pieninä ja siksi osallistumisesi muuttuu sitovaksi hakemukseen sähköpostitse saamasi hyväksymisilmoituksen ja varausmaksun maksamisesi myötä. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, varausmaksua ei palauteta, mutta peruutus on muuten maksutonta 30 päivää ennen koulutuksen alkua. Sen jälkeen ennen ensimmäistä koulutuspäivää tehdystä peruutuksesta joudumme velottamaan puolet koulutuksen hinnasta ja koko koulutusmaksun koulutuksen jo käynnistyttyä. Ennen koulutuksen alkua voi ilmoittautuneen tilalle vaihtaa samasta organisaatiosta toisen hakuedellytykset täyttävän osallistujan. Peruutuksen tai osallistujamuutosilmoituksen pyydämme tekemään sähköpostitse ja varmistamaan sen perille meno odottamalla EASEL Trainingilta sähköpostivastausta.

Kokemuksellisissa prosessikoulutuksissamme on läsnäolovelvoite, mutta elämässä sattuu ja tapahtuu. Yhden lähijakson pituisten poissaolojen korvaamisesta sovitaan kouluttajien kanssa. Mikäli joudut keskeyttämään usean lähijakson sisältävän koulutuksen esim. terveydellisistä tai elämäntilanteellisista syistä, voit ilman lisämaksua käydä koulutuksen loppuun seuraavan alkavan koulutusryhmän mukana. EASEL Training laskuttaa silloin koulutuksen kokonaisuudessaan sopimuksen mukaisesti alkuperäisessä aikataulussa ja osallistut koulutukseen myöhemmin maksutta toisen ryhmän mukana. Huom. EASEL Training ei sitoudu järjestämään samoja kaikille avoimen haun koulutuksia joka vuosi.

Huom!

ET pidättää oikeuden peruuttaa työpajan tai koulutuksen tai siirtää sen alkamista, jos vähimmäisosallistujamäärä ei ole täyttynyt 30 päivää ennen suunniteltua aloitusta. Mikäli työpaja / koulutus perutaan, jo maksetut suoritukset palautetaan täysimääräisesti, mutta ET ei vastaa asiakkaalle mahdollisista muista jo aiheutuneista kuluista (matkalippu, hotellivaraus tmv). Jos ajankohta tai sijainti EASEL Trainingin taholta joudutaan muuttamaan eikä uusi aika tai paikka sovi asiakkaalle, EASEL Training palauttaa 100% maksetuista ennakkomaksuista mukaan lukien varausmaksun, mutta ei korvaa muita mahdollisia ennakkoon asiakkaalle koituneita kustannuksia (matkalippu ymv). Mikäli asiakkaan coaching- tai terapia-aika joudutaan ET:n puolesta perumaan, tarjoamme asiakkaalle vaihtoehtoista aikaa. Mikäli sopivaa korvaavaa aikaa ei löydetä, tilaisuus peruuntuu kuluitta molemmille osapuolille.

Laskutus

Koulutusten ja muiden palvelujen hinnat löytyvät kunkin esittelystä. Hinta sisältää esittelyssä mainitut asiat. EASEL Training lähettää koulutusten ja työpajojen osallistumismaksusta laskun ennen koulutuksen alkua ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen tai asiakkaan toivomuksesta postitse laskutusosoitteeseen. Maksuehto on pääsääntöisesti 14 päivää netto laskun päiväyksestä ellei toisin ole sovittu. Pitkissä koulutuksissa kurssimaksu on sopimuksella jaettavissa tasasuuriin korottomiin maksueriin ja ensimmäinen erä laskutetaan ennen koulutuksen alkua.

Työnohjaus- ja terapia-ajat maksetaan sopimuksen mukaan kunkin tapaamisen yhteydessä kuittia vastaan tai laskulla kuukausittain.

Tilauskoulutukset ja -luennot laskutetaan sopimuksen mukaan.

Maksamattomat laskut siirtyvät perintätoimistolle kahden muistutuslaskun jälkeen.

Mikäli verokanta tai muu viranomaismaksu muuttuu, pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.